• Oberta la convocatòria de BEQUES SGAE per a estudis musicals

  La Fundació SGAE i la Fundació Privada Taller de Músics obren la primera convocatòria de BEQUES SGAE (bonificacions de matrícula per a estudis musicals del curs 2016-2017) al Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals i al Taller de Músics Escola de Música. La convocatòria s’adreça a totes les persones que vulguin cursar estudis musicals en un d’aquests dos centres receptors, siguin o no alumnes actuals d’algun d’aquests centres. 

  REQUISITS

  Per a optar a les BEQUES SGAE cal reunir els requisits següents:

  - Ser resident a l’Estat espanyol en el moment de la sol·licitud

  - Ser soci de la SGAE o inscriure’s com a soci una vegada atorgada la beca

  - Emplenar el document de sol·licitud

  - Superar les proves de capacitació corresponents als estudis escollits

  - Realitzar una entrevista personal amb l’equip directiu del Taller de Músics

  DOTACIÓ ECONÒMICA

  La dotació econòmica és de 20.000 euros, que es distribueixen de la manera següent:

  - 7 beques de 2.000 euros cadascuna

  - 6 beques de 1.000 cadascuna

  SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ

  Les sol·licituds rebudes seran avaluades per un comitè de selecció, que escollirà les persones beneficiàries de les beques. El comitè de selecció estarà format per la Direcció General del Taller de Músics i les direccions tècniques i pedagògiques dels centres d’estudis receptors, així com d’altres membres de l’equip del Taller de Músics i representants de la Fundació SGAE.

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

  Les sol·licituds es poden presentar des del 13 de juny fins al 22 de juny a les 15h, a la secretaria d’un dels dos centres: 

  Taller de Músics Escola de Música
  C/ Requesens 3-5 baixos, 08001 Barcelona

  Escola Superior d’Estudis Musicals Taller de Músics
  Centre Cultural Can Fabra
  C/ Segre, 24-32 (Plaça de Can Fabra), 3a pl, 08030 Barcelona

   

  El formulari d’inscripció es pot trobar al web de www.tallerdemusics.com i a les secretaries dels esmentats centres. El formulari s’ha de lliurar presencialment i ha d’anar acompanyat de la següent documentació:

  - Currículum Vitae

  - Fotocòpia del DNI, NIE o passaport

  - Expedient acadèmic (candidats que no siguin estudiants del Taller de Músics)

  - Carta de motivació 

   

  Descarrega’t les bases i el formulari d’inscripció en aquest enllaç. També ho podràs demanar a la secretaria de l’Escola i l’ESEM.  10.06.2016