Avís legal

TITULARITAT


TALLER DE MÚSICS
C/ Requesens, 3-5, bxs.
08001 Barcelona
Tel: 93 443 43 46
fundacio@tallerdemusics.com

El grup que anomenarem de forma genèrica TALLER DE MÚSICS està format per la FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS, amb CIF G63080014, i amb domicili a C/ Requesens, 3-5, bxs., 08001 Barcelona; TALLER DE MÚSICS ESCOLA DE MÚSICA SL amb CIF B61523122, i amb domicili C/ Requesens, 3-5, bxs., 08001 Barcelona; i TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT I PRODUCCIONS SL amb CIF B60714599, i amb domicili a C/Cendra, 34, bxs., 08001 Barcelona.

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB


1. ACCÉS GENERAL

www.tallerdemusics.com és un web d'accés lliure i gratuït per als usuaris d'Internet.

TALLER DE MÚSICS no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

2. ACCÉS PARTICULAR

No hi ha cap tipus d'accés particular a aquesta pàgina web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


TALLER DE MÚSICS compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Totes les dades resten sota la nostra responsabilitat i vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les mateixes, segons el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), li informem que les dades personals que ens pugui facilitar seran tractades amb confidencialitat i incorporades en un fitxer responsabilitat de TALLER DE MÚSICS. Seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la informació sobre els serveis i/o productes de la nostra empresa, durant i, fins i tot, finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà d'haver-li informat i sol·licitat, amb caràcter previ a la seva inclusió, el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a TALLER DE MÚSICS, domiciliada a C/ Requesens, 3-5, bxs., 08001 Barcelona, o enviant un correu electrònic a fundacio@tallerdemusics.com, indicant a l'assumpte: "Exercici de drets LOPD".

Posem al seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres fins que els exposats.

A la nostra pàgina web no existeixen enllaços que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot això entendrem que, en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament  a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


TALLER DE MÚSICS i les seves diferents versions, són marques registrades a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb els números 1608109 i 1791235, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de TALLER DE MÚSICS.

www.tallerdemusics.com és un domini registrat per TALLER DE MÚSICS. El domini de TALLER DE MÚSICS no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin del TALLER DE MÚSICS, de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de TALLER DE MÚSICS.

La totalitat d'aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas, l'accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors Proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de TALLER DE MÚSICS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure'ls en els continguts. Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS


1. RESPONSABILITAT PEL QUE FA AL CONTINGUT

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té com a única finalitat la informació sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial.

TALLER DE MÚSICS s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment respecte a les característiques tècniques de les línies de comunicacions, pròpies o externes.

TALLER DE MÚSICS rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per TALLER DE MÚSICS o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la dolenta utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

(LINKS) Els enllaços introduïts a www.tallerdemusics.com són de caràcter merament informatiu i, per tant, TALLER DE MÚSICS no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs web. En conseqüència, TALLER DE MÚSICS declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L'ENLLAÇ INTRODUÏT EN ALTRA PÀGINA.

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc de TALLER DE MÚSICS haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l'enllaç i haurà de constar, de forma expressa, el seu atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d'inici.

L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l'usuari a la pròpia adreça de TALLER DE MÚSICS i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de TALLER DE MÚSICS, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de TALLER DE MÚSICS, incloure'l com part del seu web, dins d'un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de TALLER DE MÚSICS.

Si volgués fer constar algun signe distintiu de TALLER DE MÚSICS, com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l'autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de TALLER DE MÚSICS.

Es prohibeix, excepte autorització expressa de TALLER DE MÚSICS, donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de TALLER DE MÚSICS, com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

TALLER DE MÚSICS no assumeix cap tipus de responsabilitat per a qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència d'algun tipus de relació, col·laboració o dependència de TALLER DE MÚSICS amb el titular d'aquesta pàgina web.

4. RESPONSABILITAT DELS ASPECTES TÈCNICS

TALLER DE MÚSICS no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web i que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. TALLER DE MÚSICS no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web.

5. OBLIGACIÓ DELS USUARIS

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que TALLER DE MÚSICS pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

En relació a la navegació, l'usuari es compromet a observar, diligent i fidelment, les recomanacions que en el seu moment estableixi TALLER DE MÚSICS relativa a l'ús del lloc. A aquests efectes, TALLER DE MÚSICS es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ


TALLER DE MÚSICS tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de forma total o parcial per TALLER DE MÚSICS.

TALLER DE MÚSICS podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l'usuari. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre TALLER DE MÚSICS que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l'usuari per la mateixa.

LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ


Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.