• Convocatòria de beques AENA per a estudis superiors

  AENA i la Fundació Privada Taller de Músics obren la primera convocatòria de BEQUES AENA (bonificacions de matrícula per a estudis musicals del curs 2019-2020) al Taller de Músics Escola de Música. La convocatòria s'adreça a totes les persones que vulguin cursar el Curs d'Orientació als Estudis Superiors (COS) al Taller de Músics Escola de Música, siguin o no alumnes actuals d'aquest centre.

  REQUISITS

  Per optar a les BEQUES AENA cal reunir els requisits següents:

  ⋅ Ser resident a l'Estat espanyol en el moment de la sol·licitud.
  ⋅ Estar matriculat al Curs d'Orientació als Estudis Superiors (COS) per al curs 2019-20 al Taller de Músics Escola de Música.
  ⋅ Haver abonat la totalitat de l'import corresponent a la matrícula del primer quadrimestre. ⋅ Emplenar el document de sol·licitud.
  ⋅ Adjuntar el Currículum
  ⋅ Realitzar una entrevista personal, si cal, amb l'equip directiu del Taller de Músics.

  DOTACIÓ ECONÒMICA

  La dotació econòmica de la convocatòria és de 25.000 euros, que es distribueixen de la manera següent:

  ⋅ 20 beques de 1.250 euros cadascuna.

  SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ

  Les sol·licituds rebudes seran avaluades per un comitè de selecció, que escollirà les persones beneficiàries de les beques. El comitè de selecció estarà format per la direcció tècnica i pedagògica i altres membres de l'equip del Taller de Músics Escola de Música, així com representants que AENA pugui designar.

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre de 2019 (inclòs), a través d'aquest FORMULARI ONLINE, al qual caldrà adjuntar:

  ⋅ Currículum Vitae.
  ⋅ Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

  Consulta les BASES en aquest enllaç

  23.07.2019