• Convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE per a estudis musicals superiors
  Curs 2019-2020

  La Fundació SGAE i la Fundació Privada Taller de Músics obren la quarta convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE per cursar estudis musicals superiors. La convocatòria es dirigeix a totes les persones que vulguin cursar estudis al Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals, siguin o no alumnes actuals del centre.

  REQUISITS

  Per a optar a las BEQUES FUNDACIÓ SGAE és necessari reunir els següents requisits:

  • Ser resident a l'Estat espanyol en el moment de la sol.licitud.
   Ser soci de SGAE o inscriure's com a soci una vegada atorgada la beca.
   Emplenar el document de sollicitud.
   Superar les proves de capacitació corresponents als estudis escollits.
   Realitzar una entrevista personal, si cal, amb l'equip directiu del Taller de Músics.

   

  DOTACIÓ ECONÒMICA

  La dotació econòmica de la convocatòria és de 15.000 euros, que es distribueixen de la següent manera:

  • 15 beques de 1.000 euros cadascuna.

   

  SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ

  Les sol·licituds rebudes seran avaluades per un comitè de selecció, que escollirà les persones beneficiàries de les beques. El comitè de selecció estarà format pel president, la direcció general, les direccions tècniques i pedagògiques i altres membres de l'equip del Taller de Músics, així com a representants de la Fundació SGAE.

   

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Les sol·licituds es poden presentar de l'1 de juliol fins al 17 de setembre de 2019 a les 24h, a través d'un FORMULARI DE SOL·LICITUD, al qual cal adjuntar:

  • Còpia del DNI, NIE o passaport
   Currículum Vitae
   Expedient acadèmic (candidats que no siguin estudiants del Taller de Músics).

   

  Consulta les BASES en aquest enllaç

  20.06.2019