Alba Guerrero

Alba Guerrero, cantaora nascuda a Huelva i resident a Barcelona, on compagina activitat artística, docent i d'investigació. 

Llicenciada en Cante flamenco (ESMUC, 2010), Máster en Flamencología (ESMUC, 2018) i Técnic Especialista en Imatge i So (ITES, 1997).

Creadora del Método de Cante Flamenco Global

Pertany al Music Technology Group MTG-Universitat Pompeu Fabra. És co-creadora del projecte d'ensenyament del Cante Flamenco, amb ajuda de la tecnologia Cante Flamenco Tech (Gómez, E; Guerrero, A; Rodríguez, S. 2018).

Publica diversos articles sobre La técnica vocal en el cante flamenco, com el sistema de tipficació de recursos vocals en el cante flamenco. Práctica de seis ornamentos, efectos, ataques y vibratos. Master Thesis, ESMUC (Guerrero, A. 2018). Sobre aquest tema imparteix conferències i tallers regulars a nivell internacional

Ha desenvolupat la seva labor docent en el Conservatori Superior de Música "Rafael Orozco" de Córdoba, Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Escola Superior d'Art Dramàtic, EÓLIA, Escola Superior d'Art Dramàtic "Miguel Salcedo Hierro" i Conservatori Professional de Dansa-Institut del Teatre. 

Consulta la biografia artística a: www.albaguerrero.com