Marcello Chiuminatto

Marcello Chiuminatto, saxofonista professional amb més de 20 anys dedicats a la interpretació i la docència, és Doctor en Educació a l’Àrea de Didàctiques de la Música per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi doctoral, titulada "La improvisación musical como eje vertebrador del aprendizaje instrumental. Diseño y validación de una programación didáctica para la iniciación del saxofón en música moderna", va ser avaluada amb un excel·lent per part del tribunal. A més, posseeix un màster universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga, en l’Especialitat d’Investigació en Musicologia i Educació Musical per la Universitat Autònoma de Barcelona. El títol del treball de final de màster és  "Los elementos constitutivos del jazz presentes en las improvisaciones de John Coltrane. Perspectiva histórica y enfoques analíticos aplicados a dos improvisaciones del disco Giant Steps".

Així mateix, durant dos anys va realitzar un Perfeccionament en Jazz i Música Moderna en la especialitat de saxofon, en el Grau Superior del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Aquest projecte, a més dels estudiants de doctorat, van ser finançats per dues beques atorgades pels Fons de la Música del Ministeri de Cultura de la República de Xile. 

En el seus inicis com a músic professional, es va formar a la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso de Xile, on va obtenir el títol de Llicenciat en Ciències i Arts Musicals. Paral·lelament, va estudiar Saxofon Jazz amb el mestre xilè Marcos Aldana, un destacat formador de músics dins de Sud-Amèrica. 

La seva carrera li ha permès formar part de diferents agrupacions, tant a Xile com a Barcelona, realitzant concerts a sales com el Jamboree de Barcelona o el Festival Internacional de Jazz de Valparaíso a Xile. 

Actualment, és el nou professor d’Investigació en Educació Musical en el Grau Superior de Pedagogia del Taller de Músics, docència que desenvolupa en paral·lel a la seva feina com a intèrpret i professor de saxofon en el seu estudi privat de la Ciutat Comtal.