Escola de Quartet de Corda

AMB ELS QUARTETS

Quartet Casals
Cuarteto Quiroga

Qvixote Quartet

 

El Taller de Músics, conscient d'una realitat musical cada vegada més complexa i heterodoxa, presenta aquesta nova àrea amb la voluntat d'oferir un espai on estudiants i joves professionals puguin endinsar-se en l'aprenentatge i perfeccionament en el marc de l'especialitat de la formació de quartet de corda.

Gerard Claret, com a director dels cursos, i Joana Danés, com a coordinadora del projecte, ens porten tres quartets de corda de reconegut prestigi que seran els nostres aliats en aquest projecte, que té com a valor fonamental el rigor pedagògic.

Hi ha un desig en aquesta aventura que volem convertir en objectiu: en una casa com la nostra hi cap tothom. Així, la informació musical, i per extensió la vivencial, corren, prenen vida. En aquest mateix trànsit s'estableixen mutacions del saber i comprensions des d'altres angles que a tots ens enforteixen.

Creiem en un futur de connexions entre creadors, intèrprets i tots aquells que comprenguin la música com a vehicle explicatiu. És per això que el Taller de Músics, tot i que sempre ha estat vinculat al jazz, la música moderna i el flamenco, vol incloure una experiència com aquesta, absolutament pionera.

DIRECCIÓ
Gerard Claret

COORDINACIÓ
Joana Danés

 

ADREÇAT A
Estudiants i joves professionals de música clàssica que vulguin endinsar-se en l'aprenentatge i el perfeccionament dins de l'especialitat de la formació de quartet de corda.

DATES

Quartet Casals: 16 de febrer / 16 de març 2013

Cuarteto Quiroga: 2 de març / 6 d'abril 2013

Qvixote Quartet: 27 d'abril / 18 de maig 2013

HORARI
Dissabte de 10h a 18.30h

NÚMERO D'HORES
6 hores per jornada (4 sessions de 90 minuts)

PREU

PER A PARTICIPANTS

1 jornada: 175€ per participant (700 € per quartet)
2 jornades: 275 per participant (1.100€ per quartet)
3 jornades: 375 per participant (1.500€ per quartet)

PER A OIENTS
1 sessió de 90 minuts: 15€
2 sessions de 90 minuts: 25€

LLOC D'INSCRIPCIÓ
Taller de Músics Escola de Música
Requesens, 3-5, bxs. 08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
info@tallerdemusics.com
Horari: de 10h a 20h

LLOC DE REALITZACIÓ
Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM)
Centre Cultural Can Fabra. Segre, 24-32, 3a pl. (Pl. Can Fabra). 08030 Barcelona
t. 93 176 30 63
superior@tallerdemusics.com

. . . . . . . . . .

*Es realitzarà un pagament del 50% de l'import del curs en el moment de formalitzar la inscripció.

*Per realitzar el curs és imprescindible un mínim de dos quartets inscrits per cada jornada.

*Al finalitzar el curs s'entregarà un diploma acreditatiu.