Borsa de treball

Convocatòria d'una borsa de treball al Taller de Músics Escola de Música

Busquem persones que vulguin contribuir amb motivació i professionalitat a la nostra tasca d'educació musical avalada per 40 anys d’experiència i pels més de 700 beneficiaris i beneficiàries que cada any participen en les nostres classes. Aquesta Borsa de Treball es proposa aconseguir una relació de persones candidates per cobrir places docents vacants de Jazz i Música Moderna de substitucions i de nova incorporació al Taller de Músics Escola de Música.


1. MODALITATS I ESPECIALITATS REQUERIDES 


JAZZ I MÚSICA MODERNA

Assignatures col·lectives:

 • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva
 • Harmonia i Arranjaments
 • Conjunt Instrumental i Improvisació
 • Rítmicus (Escola Jove)
 • Projectes (Escola Jove)

Assignatures d’instrument personalitzades:

 • Bateria
 • Contrabaix
 • Baix elèctric
 • Piano
 • Guitarra
 • Trombó
 • Trompeta
 • Clarinet
 • Saxòfons
 • Flauta travessera
 • Veu
 • Violí
 • Violoncel


2. FUNCIONS


Amb caràcter general, les funcions a desenvolupar seran:  

 • Planificar i programar les classes a impartir. 
 • Preparar el contingut i el material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon estat de conservació.  
 • Controlar el procés d’aprenentatge, avaluant el progrés i la motivació dels alumnes.  
 • Realitzar fulls d’avaluació i, en el cas de ser tutor, elaborar informes de seguiment en els períodes corresponents.
 • Reunir-se, quan sigui necessari, amb altres professors de l’escola per posar en comú l’activitat, la programació o les incidències. 
 • Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.  


3. REQUISITS


Tenir el Títol Superior de Música de l’àmbit del Jazz i/o de la Música Moderna, o estar cursant-lo.


4. SOL·LICITUD


PRESENCIALMENT Fins al 16 de novembre de 2018

Podeu presentar la següent documentació a la secretaria del Taller de Músics Escola de Música entre les 10h i les 18h (carrer Requesens, 3-5 bxs. 08001 Barcelona):

 • Original i còpia de la Titulació Superior de Música o resguard. En cas d’estar cursant els estudis superiors, s’ha d’entregar l’expedient acadèmic i la còpia del mateix. 
 • Currículum Vitae: El CV ha d’incloure les dades personals, la formació, la trajectòria professional musical no docent i la experiència com a docent.
 • Un text que respongui a la pregunta “Per què esculls Taller de Músics per a desenvolupar la teva carrera professional docent?”. Extensió mínima d’una pàgina, màxim dues pàgines.
 • Original i còpia dels títols dels cursos o formacions reglades i no reglades.


ONLINE Fins al 18 de novembre de 2018

A través del següent formulari de solicitud
Posteriorment se us demanarà que aporteu original i còpia dels títols o expedients.

 

. . . . . . . . . . . . . . .

Les persones seleccionades participaran en diverses entrevistes el 23 i el 30 de novembre i el 14 i el 21 de desembre. En alguns casos concrets es podrà convocar alguns aspirants admesos a fer una prova/simulació de sessió de treball l’11 i el 18 de gener de 2019. 

Dins d’aquest procés es demanaran certificats dels centres educatius que acreditin l’experiència docent prèvia. 

Durant el mes de gener es publicarà en aquest espai web el llistat de persones admeses i excloses.

Les persones admeses hauran de rebre cursos de formació durant la primera setmana de febrer de 2019. 

 

* El Taller de Músics Escola de Música, per la seva condició de centre educatiu de titularitat privada, no està subjecte a les normatives de borsa de treball dels centres de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o dels centres de titularitat municipal. Aquesta borsa és independent i té les seves singularitats quant a accés i funcionament.