Cursos de formació

Els admesos que vulguin  formar part definitivament de la borsa de treball del Taller de Músics Escola de Música han d’assistir presencialment i de manera gratuïta a uns cursos de formació específics que es realitzaran durant la primera setmana de febrer del 2019.

 

  1. Curs comú per a tots els aspirants sobre l'organització pedagògica de Taller de Músics Escola. (4 hores)
  2. Curs específic sobre l’assignatura escollida per formar part de la pròpia borsa. 
    L'aspirant es pot haver presentat a més d'una assignatura. En aquest cas, caldria assistir als cursos corresponents de cada assignatura.
  • Veu+Combo de veu. (4 hores)
  • Escola Jove Rítmicus/projectes i Combos EJ/Instruments. (4 hores)
  • Llenguatge Musical i Percepció Auditiva. (3 hores)
  • Harmonia, Tècniques del Jazz i Anàlisi de partitures de BB. (3 hores)
  • Combos C’s i CIM’s. (4 hores)
  • Classe d’Instrument. (4 hores)

 

volver