Entrevistes

Un Tribunal format per Coordinadors Pedagògics i pel Director Pedagògic de l’Escola entrevistarà tots els candidats preseleccionats durant els dies 23 i 30 de novembre i 14 i 21 de desembre.

L'entrevista tindrà un guió aproximat al següent:

  • El candidat explicarà breument el seu CV.
  • Defensarà el seu document “Per què esculls el Taller de Músics?”.
  • Exposarà la seva visió pedagògica i didàctica (teòrica i pràctica) de les assignatures sobre les què es postula.
  • Respondrà preguntes del Tribunal.

 

Un cop acabades les entrevistes es farà una selecció dels aspirants: admesos i exclosos.

En alguns casos concrets es podrà convocar alguns aspirants admesos a fer una prova/simulació de sessió de treball.


volver