Calendari acadèmic 2019-2020

1r QUADRIMESTRE 2019/20

Del 16 de setembre 2019 al 31 de gener 2020

Inscripció general*

 • de l'1 al 19 de juliol de 2019 (de 10h a 20h)
 • del 28 d'agost al 5 de setembre de 2019 (de 10h a 20h)

*Fora del període d'inscripció general, consulteu disponibilitat horària a Secretaria.

Proves de nivell i recuperacions

 • 10 i 17 de juliol (alumnes COS)
 • 5 setembre - Llenguatge Musical
 • 6 setembre - Harmonia/Tècniques del Jazz
 • 6 setembre - Conjunt Instrumental
 • 9 setembre - Conjunt Instrumental


2n QUADRIMESTRE 2019/2020

Del 17 de febrer al 12 de juny de 2020

Inscripcions*

 • Reseva de plaça per al 2n quatrimestre: del 7 al 20 de gener de 2020. 
 • Inscripcions COS: 3 de febrer de 2020.
 • Inscripcions generals: 4 i 5 de febrer de 2020.

*Fora del període d'inscripció general, consulteu disponibilitat horària a Secretaria.

Proves de nivell i recuperacions

 • 6 febrer – Llenguatge Musical
 • 7 febrer - Harmonia
 • 10  febrer - Conjunt Instrumental / Combo

___

NOTA:
Proves: Per a realitzar les proves cal estar inscrit prèviament.
Recuperacions
: En el pas del 1r al 2n quadrimestre els estudiants aniran a recuperació només per indicació expressa del professor.volver