Calendari acadèmic 2018-2019

1r QUADRIMESTRE 2018/19

Del 17 de setembre 2018 a l'1 de febrer 2019

Inscripció general*

  • del  2 al 20 de juliol de 2018 (de 10h a 20h)
  • del 28 d'agost al 5 de setembre de 2018 (de 10h a 20h)

*Fora del període d'inscripció general, consulteu disponibilitat horària a Secretaria.

Proves de nivell i recuperacions

  • 10 i 17 de juliol (alumnes COS)
  • 6 setembre - Llenguatge Musical
  • 7 setembre - Harmonia
  • 10 setembre - Conjunt Instrumental


2n QUADRIMESTRE 2018/19

Del 18 de febrer al 17 de juny de 2019

Inscripció general*

*Fora del període d'inscripció general, consulteu disponibilitat horària a Secretaria.

Proves de nivell i recuperacions

  • 8 febrer – Llenguatge Musical
  • 11 febrer – Harmonia
  • 12 febrer -  Conjunt Instrumental

___

NOTA:
Proves: Per a realitzar les proves cal estar inscrit prèviament.
Recuperacions
: En el pas del 1r al 2n quadrimestre els estudiants aniran a recuperació només per indicació expressa del professor.volver