Calendari acadèmic 2019-2020

1r QUADRIMESTRE 2019/20

Del 16 de setembre 2019 al 31 de gener 2019

Inscripció general*

  • de l'1 al 19 de juliol de 2019 (de 10h a 20h)
  • del 28 d'agost al 5 de setembre de 2019 (de 10h a 20h)

*Fora del període d'inscripció general, consulteu disponibilitat horària a Secretaria.

Proves de nivell i recuperacions

  • 10 i 17 de juliol (alumnes COS)
  • 5 setembre - Llenguatge Musical
  • 6 setembre - Harmonia/Tècniques del Jazz
  • 6 setembre - Conjunt Instrumental
  • 9 setembre - Conjunt Instrumental


2n QUADRIMESTRE 2019/20

Del 17 de febrer al 15 de juny de 2019

Inscripció general*

*Fora del període d'inscripció general, consulteu disponibilitat horària a Secretaria.

Proves de nivell i recuperacions

Dates pendents de determinar

___

NOTA:
Proves: Per a realitzar les proves cal estar inscrit prèviament.
Recuperacions
: En el pas del 1r al 2n quadrimestre els estudiants aniran a recuperació només per indicació expressa del professor.volver