Oferta pedagògica

Taller de Músics - Escola de Música ofereix un ampli ventall d’estudis musicals distribuïts en diferents àrees temàtiques i en tres fases d’aprenentatge pedagògicament diferenciades:


El Taller de Músics ofereix aquestes tres pràctiques pedagògiques o fases (cicle inicial, cicle mitjà i cicle de perfeccionament) en cadascuna de les diferents Àrees Temàtiques Musicals. Aquestes àrees responen a les diverses preferències musicals dels estudiants, segons gèneres i estils.

Encara que les diferents àrees, en una primera fase, comparteixen un llenguatge musical pràctic, eficaç i de proximitat, cada àrea disposa de les seves assignatures col·lectives específiques, els seus itineraris d’estudis i els seus equips pedagògics propis.

A més, dins de l'Àrea de Jazz i Música Moderna l'alumne tindrà l'opció de realitzar un curs pont de preparació per als Estudis Superiors (Curs d'Orientació al Superior o COS).

Així mateix, el Taller de Músics ofereix una titulació pròpia i específica per a cada àrea temàtica musical de cicle inicial, cicle mitjà o cicle de perfeccionament, per a aquells alumnes que assoleixin el nivell requerit de les assignatures en cadascuna d’aquestes fases.