Harmonia / Tècniques del Jazz

En aquesta assignatura s'estudia la relació entre els diferents sons harmònics integrats dins del sistema tonal, en el context de la música popular generada en el segle XX (jazz, música llatina, brasilera, rock, etc.).

L'assignatura té un punt de vista teòric on es desenvolupen els continguts cognitius, i un altre pràctic (exercicis de composició aplicada sobre la teoria estudiada) on es desenvolupen els continguts procedimentals.

El propòsit principal és la formació d'alumnes, no només amb la capacitat d'entendre la música que toquin, sinó també capaços de crear-la ells mateixos i desenvolupar les seves idees pròpies.

Es desenvolupen tècniques d'escriptura per a diferents formacions instrumentals modernes inclosa la Big Band. Això implica anàlisi formal, escriptura per a secció rítmica, harmonització per a tres, quatre i cinc instruments de vent, reharmonització i orquestració per a Big Band amb realització d'exercicis pràctics.

Es treballa l'anàlisi a diversos nivells d'expressions musicals escrites i sonores, així com el reconeixement i transcripció de diverses categories d'esdeveniments sonors.

Alguns dels exercicis dels alumnes seran interpretats per alumnes de conjunt instrumental, per alumnes de saxòfon del cicle mitjà o, en el cas d'exercicis de Big Band, aquests seran interpretats per L'Original Jazz Orquestra del Taller de Músics (OJO).

Durada: Classe col·lectiva setmanal de 1,30h.

Avaluació: A banda de les proves objectives periòdiques, els treballs dirigits o la creació i desenvolupament d'idees pròpies, l'avaluació en l'assignatura d'instrument es basa en l'avaluació continuada, el seguiment de la feina setmanal i l'observació del desenvolupament de la capacitat d'organitzar el treball.

 

 

volver