Instrument / Veu

Aquesta assignatura és el suport tècnic fonamental per a la integració de l'alumne dins del programa d'estudis del Curs d'Orientació als Estudis Superiors.

Les classes són individuals, i el professor ajuda l'alumne no només a superar les dificultats que es van plantejant durant el seu recorregut acadèmic, sinó també a dotar-lo d'eines per a l'autoaprenentatge. Així mateix, es fa un seguiment del progrés amb l'instrument en el context de l'assignatura de Conjunt Instrumental/Improvisació.

Les classes d'instrument treballen els següents aspectes: Competències tècniques de l'instrument en l'àmbit del jazz i la música moderna; coneixement dels recursos harmònics i/o melòdics, rítmics i d'expressió de l'instrument; lectura a vista; estudis i repertori.

Els instruments que es poden estudiar són: piano, guitarra, baix elèctric, contrabaix, bateria, percussió, saxòfon, clarinet, flauta, trompeta, trombó, tuba, violí i veu.

Durada: Classe individual setmanal de 50 minuts.

Avaluació: A banda de les proves periòdiques d'execució, l'avaluació en l'assignatura d'instrument es basa en l'avaluació continuada, l'observació setmanal dels progressos i del desenvolupament dels continguts actitudinals.

 

volver