Llenguatge Musical i Percepció Auditiva

(Convalidable amb el 4t curs de Grau Professional cursat)

És en aquesta assignatura on l'alumne coneix els elements de la notació musical i les terminologies del jazz i la música moderna, esdevenint capaç de fer-ne un ús adequat, tant per a la lectura com per a l'escriptura de transcripcions o idees pròpies.

Així mateix l'alumne esdevé capaç d'identificar auditivament i transcriure correctament formes, instrumentacions, tonalitats, cadències i elements rítmics de fragments musicals concrets.

També s'estudien els fonaments i l'estructura del llenguatge musical i la seva aplicació a la pràctica interpretativa, creativa o de recerca.

En aquesta assignatura es treballa la comprensió rítmica, l'educació de l'oïda, les teories de la música, l'audició, l'anàlisi formal i les transcripcions.

Durada: Classe col·lectiva setmanal de 3h.

volver