Composició

L'objectiu principal del curs és perfilar alumnes que puguin accedir als estudis en l'especialitat de Composició. 

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat de Composició és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives. Ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i d’ubicar-s’hi rítmica i harmònicament. Ha de saber utilitzar la notació musical per a escriure i llegir. També ha de mostrar un coneixement bàsic de la instrumentació, el contrapunt i la música coral.

Així mateix, ha de mostrar una tendència a relacionar coneixements, capacitats i habilitats per a construir música.  

Tanmateix, ha de saber elaborar les seves pròpies estratègies de treball per a superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de forma respectuosa i coherent.

Assignatures

 

volver