Avaluació inicial i tutoria

La tutoria és un element essencial en aquest curs d'orientació als estudis musicals superiors.

El tutor, que coneix l'avaluació inicial de l'alumne, fa un seguiment dels seus progressos pel que fa als coneixements adquirits i al desenvolupament dels continguts pràctics, però també fa una tasca de proximitat amb l'alumne en el seguiment del desenvolupament de l'organització de les tasques periòdiques, la capacitat de cooperació amb els companys i amb els professors o la capacitat per a l'autoaprenentatge.

Així mateix, el tutor és l'encarregat de la recollida de dades, la coordinació i l'acció tutorial amb l'alumne i els seus professors.

volver