Pedagogia Musical

L'objectiu principal del curs és perfilar alumnes que puguin accedir als estudis en l'especialitat de Pedagogia en l'àmbit del jazz i la música moderna. Es tracta d'estudiants que hauran d'arribar a conèixer estils, períodes històrics i formacions representatives d'aquestes músiques. Hauran de ser capaços de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d'una partitura, i d'ubicar-s'hi, expressant-se amb adequació rítmica i harmònica.

Tanmateix, hauran de mostrar habilitats comunicatives, així com la capacitat d'elaborar un passatge didàctic en diferents contextos.

També hauran d'aconseguir utilitzar la notació musical per a escriure i llegir amb fluïdesa. Així mateix, hauran de saber construir les seves estratègies d'estudi per a superar reptes de tipus acadèmic o pràctic i mostrar habilitats per a treballar individualment i en equip.

 

Assignatures

 

volver