Simultaneïtat d'estudis

El disseny de l’Escola de Flamenco del Taller de Músics té en compte la simultaneïtat dels estudis amb l’ESO i el Batxillerat. D'aquesta manera, la participació de l'estudiant a l'Escola de Música no interferirà en el rendiment dels estudis obligatoris.

A més, atesa la condició d’Escola Autoritzada pel Departament d’Ensenyament, aquests estudis poden suplir assignatures optatives dels ensenyaments obligatoris mitjançant les convalidacions oportunes.

Així mateix, tots els professors que participen en el pla treballen de manera coordinada, essent conscients que estan intervenint en una part de la formació de l’alumne i, per això, ho fan de manera cooperativa.

 

volver