Escola Jove

L’Escola Jove del Taller de Músics està dirigida a alumnes de 12 a 17 anys que vulguin desenvolupar la pràctica musical en l’àmbit del jazz i la música moderna.

El pla d’estudis està dissenyat per a acollir tant alumnes que s’inicien, com alumnes que ja han tingut recorreguts en altres projectes d’educació musical.

Des de l’experiència d’una escola pionera en la pràctica de les músiques improvisades i també amb l’aplicació de les innovacions que s’han mostrat més valuoses i positives en el camp de l’educació musical, el Taller de Músics ofereix un pla d’estudis que orbita al voltant del desenvolupament de les capacitats dels alumnes, de la pràctica lúdica i de l’aprenentatge musical.

 

HORARIS

Totes les classes de l’Escola Jove es realitzen entre les 17h i les 20h.


L'APRENENTATGE MUSICAL A TRAVÉS DEL JAZZ I LA MÚSICA MODERNA

El jazz i la música moderna és l'àmbit que s'ha mostrat més profitós per al desenvolupament de les capacitats més importants que l'aprenentatge de la música pot oferir.
Així ens trobem en què el jazz i els seus aprenentatges són els que aporten un rendiment més alt a l'hora de desenvolupar capacitats com ara:

  • L'expressió artística
  • La creativitat
  • L'art d'experimentar
  • L'assertivitat
  • L'encarament als processos de treball
  • L'organització personal
  • El treball en equip
  • El creixement personal

 

Pots accedir als següents continguts:

 

INSCRIPCIONS

Del 13 al 31 de maig de 2019 i del 27 d'agost al 4 de setembre de 2019. 


volver