Pla d'estudis

El pla consta de quatre cursos acadèmics. Els alumnes que ja hagin tingut recorregut en altres escoles de música accediran al nivell que els correspongui en cada assignatura mitjançant una prova.
La continuïtat d'aquest pla, en el cas que aquest sigui el desig de l'alumne, està garantida per la connexió d'aquest amb el pla de professionalització musical (intèrpret o compositor), el Programa Lliure del Taller de Músics o el COS, el programa de preparació als estudis superiors de música en les seves especialitats d'Interpretació, Pedagogia Musical o Composició.

Pla d'estudis


Una columna correspon a un quadrimestre. Cada dues columnes és un curs acadèmic.

* L'assignatura de Big Band és optativa.

 

En aquest pla d’estudis les assignatures estan connectades, de manera que cadascuna d’elles esdevé una part imprescindible de la formació musical de l’alumne i dels objectius del pla.

Els objectius més importants del pla tenen a veure amb el desenvolupament de les capacitats, la ludicitat i l’expressió artística mitjançant l’aprenentatge musical.

Així mateix, tots els professors que participen en el pla treballen de manera coordinada, essent conscients que estan intervenint en una part de la formació de l’alumne i, per això, ho fan de manera cooperativa.

 

volver