Equip pedagògic Escola Jove

El perfil general del professorat d'aquest programa és el d'un professor o professora format musicalment (títol superior) i format també com a docent (magisteri, títol superior de pedagogia, etc.). Té experiència professional i la capacitat de treballar en equip com a docent.

Direcció pedagògica: Jordi Riera
Coordinació pedagògica: Yeray Hernández
Direcció tècnica: Montserrat Esquius
Coordinació tècnica: Cristina Piquer i Dympna Alonso

Professors/es d'instrument:

Marcel·lí Bayer
Yeray Hernández
Joan Solà-Morales
Alberto Cabello
Laia Vallès
Iago Marta
Carlos Torijano
Sergio del Campo
Ariadna Chevalley
Antonio Navarro
Eloi Escudé
Raül Reverter
Iago Aguado
Èlia Lucas
Karim Habib 

Professors de Conjunt Instrumental:

Yeray Hernández
Iago Aguado
Joan Solà-Morales
Karim Habib 

Professors de Llenguatge Musical:

Alberto Cabello
Laia Vallès
Ariadna Chevalley
Iñaki de la Linde

 


volver