Simultaneïtat d'estudis

El disseny de l’Escola Jove del Taller de Músics té en compte la simultaneïtat d'estudis amb l’ESO o el Batxillerat. D'aquesta manera, la participació de l'estudiant a l’Escola de Música no interferirà en el rendiment dels estudis obligatoris.

A més, atesa la condició d’Escola Autoritzada pel Departament d’Ensenyament, aquests estudis poden suplir assignatures optatives dels ensenyaments obligatoris mitjançant les convalidacions corresponents.


volver