Àrea de Música Tradicional

En els darrers trenta anys, s’ha anat definint a Catalunya un tipus de música vinculada a la tradició popular que s’ha etiquetat com a música tradicional. El Taller de Músics entén aquesta música com una manifestació de cultura viva, amb igual respecte pel patrimoni com pels nous contexts i realitats musicals del país.

És per això que el Taller de Músics va decidir obrir un Àrea de Música Tradicional amb continguts específics i alhora integrats en el seu programa d’estudis. L’equip docent està format per professionals experts en la tradició, tots ells amb una constant presència i activitat en els escenaris tant de dins com de fora de Catalunya.