Escola de Veus

L'Escola de Veus és un punt de trobada social i musical. Dins de la diversitat de les persones que formen el grup, l'objectiu principal és gaudir d'un aprenentatge dinàmic, lúdic i alhora profund.

L'Escola de Veus és també un espai per descobrir quin paper juguen el cos i la respiració a l'hora de cantar, canalitzant ambdues parts a través de les cançons per treure el màxim enriquiment tècnic, emocional i vivencial del repertori. Un espai, en definitiva, de creixement personal des de l'harmonia corporal, la respiració i les emocions, compartint, expressant, creixent i vivint l'experiència musical de compartir a través de les cançons.

CONTINGUTS

Cos: aprendre diferents maneres de posar a punt el cos abans de cantar. Diferents formes de relaxar, desvetllar i tonificar la musculatura per tenir més consciència corporal i guanyar capacitat respiratòria. Aprendre recursos per estar i sentir-se millor, dirigit i aplicat a la veu.

Respiració: conèixer i aplicar els diferents tipus de respiració per tenir més amplitud i seguretat a l'hora d'expressar gaudint d'un repertori variat.

Veu: conèixer i aprendre els paràmetres de la veu d'una forma fàcil, propera  i eficaç perquè cada cantant pugui desenvolupar-se dins del seu nivell i el creixement personal es vagi ampliant dins de la qualitat de grup.

Cor i solistes: conèixer el sentit corporatiu del cor, la màgia que genera el grup expressant i interpretant. Una mateixa respiració, una mateixa intensitat, una mateixa intenció. Treball corporatiu de les seccions i també el paper que desenvolupa un solista.

Repertori: el repertori estarà completament canalitzat amb el treball d'escalfament, cos, respiració i tècnica vocal que es farà iniciant les sessions, perquè així l'aprenentatge i la qualitat global sigui emocionant i enriquidora,  tant a nivell individual com grupal. La varietat del repertori portarà a descobrir i gaudir de les diferents tècniques vivint aquest aprenentatge i portant-lo a través de les cançons.

ESTRUCTURA DEL CURS

  • 1 sessió de presentació
  • 27 sessions de treball
  • 2 audicions amb públic

Continguts:

  • Tècnica vocal
  • Treball per cordes
  • Cor
  • Escenografia / coreografia

Repertori que es treballarà:

  • Música afroamericana clàssica i actual (funky, soul, jazz,  gospel, etc.)
  • Musicals
  • Músiques del món


EQUIP PEDAGÒGIC

Núria Guillén, directora del cor i professora de veu
Anna Isern, professora de veu

CALENDARI

L'Escola de Veus s'organitza anualment:
- Del 6 d'octubre de 2018 al 15 de juny de 2019

Les classes es realitzaran els dissabtes de 10h a 12h.

Calendari del curs 2018-2019 en PDF

PREUS

475 euros (anual)

Antics alumnes: 435€ (anual)

PERÍODE DE MATRÍCULA

Del 27 de setembre al 4 d'octubre de 2018

Les matriculacions es realitzaran al Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals (Segre 24-32, 3a planta, Barcelona >Mapa).

ORGANITZACIÓ

El curs consta de:
- 1 sessió de presentació
- 28 sessions de treball
- 2 audicions amb públic

Organització de les sessions:
- 10h a 10.30h: tècnica vocal
- 10.30h a 11h: treball per cordes
- 11h a 12h: cor

LLOC DE REALITZACIÓ

Taller de Músics ESEM
Centre Cultural Can Fabra
(Plaça Can Fabra)
Segre, 24-32 3ª pl.
08030 Barcelona

MÉS INFORMACIÓ

t. 93 176 30 63
superior@tallerdemusics.com