Temari complet 2019-2020

DE 18H A 21H

DIMARTS, 12 DE NOVEMBRE DE 2019
Ja tinc una cançó, quin és el següent pas? Registre d'una cançó, societats d'autor, contractes (I). >>Inscripció online

1.-La propietat intel·lectual en el seu context: De què parlem quan parlem de propietat intel·lectual?.Copyright versus Drets d’autor. Subjecte i objecte de la Propietat Intel·lectual. Coautoria. Tipus d’obra 2.Drets d’autor i Drets Connexes o afins als Drets d’autors (Artistes intèrprets i executants, productors fonogràfics i audiovisuals).Altres agents que intervenen en la industria musical 3.- Quins drets es generen en un altre cas? De quins drets estem parlant? Duració? Límits d’us i límits temporals. Drets exclusius i drets de simple remuneració. Les entitats de gestió. 4.- Casos pràctics.


DIMARTS, 19 DE NOVEMBRE DE 2019
Sponsors i mecenes.   >>Inscripció online

1.- Conceptes bàsics de patrocini. 2.- Diferenciació tipologies de patrocinis. 3.-  Presentació proposta patrocini. 4.- Contracte de patrocini.

 • Impartida per Miquel Fernández

DIMARTS, 26 DE NOVEMBRE DE 2019
Ja tinc una cançó, quin és el següent pas? Registre d'una cançó, societats d'autor, contractes (II).   >>Inscripció online

1.- El músic autor i intèrpret: Autònom. Assalariat. 2.- Contractes: Que es un contracte? Què ha de constar? Què es accessori en un contracte i que es fonamental?. Tipus i classes de contractes amb els que em trobaré en la meva carrera professional com a compositor i artista intèrpret executant? 3.- Les entitats de gestió: Funcions. Serveis. Drets de gestió col·lectiva obligatòria. 4.- Altres formes de protecció: La marca. 5.- El copyleft / les llicències Creative Commons.


DIMARTS, 3 DE DESEMBRE DE 2019
Contractes en la indústria musical. (I)   >>Inscripció online

1.- Teoria general del contracte. 1.1.- Formes dels contractes. Escrit/verbal/actes propis. 1.2.-  Aspectes generals dels contractes. 1.3.- Interpretació dels contractes. 1.4.- Aspectes especials dels contractes més rellevants per al músic. 2.- Situacions irregulars dels contractes. 2.2.- Que és incompliment de contracte? 2.3.- Supòsits habituals. 2.4.- Està justificat l'incompliment? 2.5.- Què fer davant un possible incompliment? 2.6.- Necessitat de prova. 2.7.- Resolució de contractes. Causes. Formes. 2.8.- Via judicial: resolució i / o reclamació. 


DIMARTS, 10 DE DESEMBRE DE 2019
Contractes en la indústria musical. (II)   >>Inscripció online

1.- Contractes relatius a actuacions. Contractació d'autors i artistes, intèrprets o executants. 1.1.- Contractació laboral d'autors i artistes. 1.2.- Contractació mercantil. 1.3.- Facturació i qüestions relatives a impostos. 2.- Contractes discogràfics. 3.- Contractes de management. Contractes de booking. 4.- Contractes 360º. 5.- Contractes de distribució digital.


DIMARTS, 17 DE DESEMBRE DE 2019 (*de 18.45h a 21.45h)
Formes jurídiques per a artistes i professionals de la cultura. (I)  >>Inscripció online

Quina és l’estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar sense crear una empresa? 1.- Realitat de sector. Històric. Constitució de Formes jurídiques que responen a la realitat artística dels seus membres. 2.- Diferenciació bàsica entre una societat civil i una societat Mercantil. 3.- Societats civils: a) Associació. b) Fundació. c) Societat Civil Privada, SCP. 4.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats civils. 5.- Contractació per compte d’altre. 6.- Contractació per compte propi. 7.- Formes jurídiques en les que poder constituir-se. Requisits i Conseqüències. 8.- Tipus de contracte (mínims contractuals aplicables a aquest sector / Laboral, mercantil o civil)


DIMARTS, 7 DE GENER DE 2020
Finançament col·lectiu / Crowdfunding.  >>Inscripció online

1.- Què és el crowdfunding i tipologia. Definició de crowdfunding. Tipus de crowdfunding. 17 Plataformes de crowdfunding. Entenent el concepte de pledger. Els diferents tractaments fiscals. Crowdfunding i fases de negoci. 2.- Finançament clàssic i crowdfunding. Crowdfunding de recompensa i inversió. Crowdfunding d’inversió i business angels. Crowdfunding de préstec i els bancs. La complementarietat. Una nova eina. La generació de comunitat. 3.- Les 20 regles d’or del crowdfunding. Les 6 regles generals del crowdfunding. La regla 30-90-100. La regla del poder del 100. La regla de les 4 C. La regla de l’equip. La regla de la U. La regla 1-3. Las 4 regles sobre el disseny. La regla de la descripció visual. La regla de l’objetiu i la durada. La regla de la credibilitat. La regla de la transparència. Les 4 regles sobre les recompenses. La regla del poder del que és gratis. La regla GTA de les recompenses. La regla del mecenes VIC. La regla B2Crowd. Aplicació als projectes. 4.- Les 6 regles sobre la comunicació. La regla de la constància. La regla de la identitat virtual. La regla del vídeo 120. La regla de les 4 F. La regla dels altaveus. La regla «en viu». Aplicació als projectes. 5.-  Fiscalitat i crowdfunding. El crowdfunding genera obligacions. Recompenses i IVA. L’IRPF i l’increment de patrimoni. Com calcular l’IVA de les recompenses. Altres possibles costos fiscals. 6.- Eines pel crowdfunding. Introducció a les eines pel crowdfunding. Eines de comunicació. Eines de productivitat. Eines d’organització de tasques. Eines d’anàlisi de campanya.


DIMARTS, 14 DE GENER DE 2020
L'autoedició.   >>Inscripció online

Passos per editar el propi disc i requisits legals per muntar un segell. 

 • Impartida per Joan Guàrdia Torrents

DIMARTS, 21 DE GENER DE 2020
Les editorials i els seus contractes. (I)   >>Inscripció online

1.- Introducció als drets d'autor. 2.- Editorials. 3.- Societats de gestió col·lectiva (SGAE). 4.- Tipus de drets que es gestionen. 4.1.- Drets morals. 4.2.- Drets econòmics derivats de l'explotació (drets patrimonials). 5.- Tasques. 5.1.- Registres. 5.2.- Negociacions de permisos. 5.3.- Gestió de drets. 5.4.- Reclamació. 5.5. - Composició per a tercers


DIMARTS, 28 DE GENER DE 2020
Les editorials i els seus contractes. (II)   >>Inscripció online

Quins tipus de contractes ofereix una editorial? Quins són els diferents drets que cedeix un autor a una editorial? Per a què serveix una editorial? 1.- Tipus de contractes. 1.1.- Entre autor i editorial: Encàrrec d'obra. Contracte d'edició. 1.2.- Entre editorials: Contracte d'administració. Contracte de coedició. Contracte de subedició. 2.- Fonts d'ingressos / Repartiment dels drets recaptats. 2.1.- TV. 2.2.- Ràdio. 2.3.- Internet. 2.4.- Directes (sales i festivals). 2.5.- Locals públics. 2.6.- Venda de suports.


DIMARTS, 4 DE FEBRER DE 2020 (*de 18.45h a 21.45h)
Formes jurídiques per a artistes i professionals de la cultura. (II)  
>>Inscripció online

Quina és l’estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar sense crear una empresa? 1.- Societats Mercantils: a) Societat de Responsabilitat Limitada, SRL. b) Societat Anónima, SA. c) Societat Cooperativa. 2.- Realitat del Music versus les societats Cooperatives d’artistes. Casuística. Legalitat i tractament d’aquestes per part d’Inspecció de Treball. 3.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats mercantils i qüestions relacionades amb aquestes.


DIMARTS, 11 DE FEBRER DE 2020
Promoció (I). Els mitjans de comunicació.   >>Inscripció online

1.- Que és i que no és una agencia de comunicació. Tot és comunicació. 2.- El sector de la premsa. 3.- El sector de la cultura. 4.- Claus en la comunicació. Materials (full de promo, nota de premsa, dossier…). Consideracions prèvies. Objectius. Eines. El discurs. El portaveu. 5.- Especificitats de cada mitjà. 6.- Exemples. Casos d'exit.


DIMARTS, 18 DE FEBRER DE 2020
Promoció (II). Les xarxes socials.  >>Inscripció online

1.- Xarxes socials. Estat actual. Facebook. Twitter. Linkedin. Google plus. Instagram. Youtube i similars. Snapchat. Meneame. Periscope – meerkat. Reddit – imgur. 2.- Consideracions futures. 3.- El Community Manager. Persona. Externalització. 4.- Objectius. Volum vs qualitat. El target. 5.- Contingut vs PR. 6.- Eines per mesurar. 7.- Publicitat. 8.- Coordinació de la comunicació


DIMARTS, 25 DE FEBRER DE 2020 (*de 18.45h a 21.45h)
L'actuació en directe (I). Concerts i festivals.  >>Inscripció online

1.- Planificació i estudi. Anàlisi territorial. Anàlisi social. Anàlisi de la competència. 2.- Contractes, permisos i llicències. 3.- Promoció i publicitat. Venda d’entrades. 4.- Selecció de sales i / o recintes. 5.- Avaluació de rider del local i del grup. 6.- Producció del projecte. 7.- Timings i logística. 8.- Tancaments comptables i administratius.

 • Impartida per Brian Sellei (Menos Que Cero) / Clara Millán

DIMARTS, 3 DE MARÇ DE 2020
L'actuació en directe (II). Elaboració d'un pressupost.  >>Inscripció online

1.- Elaboració detallada del pressupost d'un festival. 2.- Recerca de finançament públic. Subvencions i ajuts estatals i territorials. 3.- Recerca de finançament privat. Sponsors i marques. 

 • Impartida per Brian Sellei (Menos Que Cero) / Clara Millán

DIMARTS, 10 DE MARÇ DE 2020
Introducció al management i a la contractació artística musical  >>Inscripció online

1.- Introducció al management musical. 2.- Tasques, eines i gestió. 3.- Contractació artística / Booking. 4.- Agència de contractació i promotora. 5.- Diferències entre management i booking, 6.- Fases i gestió de la contractació artística. 7.- Gestió de l'actuació: Producció i logística / Promoció / Ticketing. 8.- Com conèixer agents musicals i contactar amb professionals de la indústria musical. 9.- Exemples de contractes.

 • Impartida por Oriol Roca Cano

DIMARTS, 17 DE MARÇ DE 2020
L'estudi de gravació: usos, com optimitzar la inversió. >>Inscripció online

1.- L'estudi de gravació: 1.1. Estructura de l'estudi. 1.1.1. Acústica i condicionament. 1.1.2. Equipament. 1.1.3. Backline. 1.2. Tipus d'estudi. 1.2.1. Música de diferents formats. 1.2.2. Televisió / postproducció. 1.2.3. Home Studio. 1.3. Software per a producció musical. 2.- Processos de producció: 2.1. Preproducció. 2.1.1. Maquetació. 2.1.2. Assajos. 2.1.3. Contractació d'estudis i backline. 2.1.4. Preparació de sessiones de gravació. 2.2. Producció. 2.2.1. Gravació en directe. 2.2.2. Gravació en overdub. 2.3. Mescles. 2.3.1. Mescla en estudi. 2.3.2. Mescla per enginyer extern. 2.4. Postproducció. 2.4.1. Mastering. 3.- Pressupostos. 3.1 Preus. 3.2 Staff d'estudio. 3.3 Contractació. 3.4 Agendació. 4.- Com muntar un home studio. Materials bàsics segons especialitat o objetius del músic.

 • Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics).

DIMARTS, 24 DE MARÇ DE 2020
El paper del productor i del tècnic de so.  >>Inscripció online

1.- La producció musical. 1.1. Tipus de producció musical. 1.1.1. De bandes. 1.1.2. Solistes. 1.1.3. Producció in-house (música electrònica). 1.1.4. Remix. 1.1.5. Remake. 1.1.6. Cover. 1.1.7. Producció per comanda. 1.2.  Fases de la producció musical. 1.2.1. Composició. 1.2.2. Preproducció. 1.2.3. Producció. 1.2.4. Postproducció. 1.3. Staff dins d'una producció musical. 1.3.1. Productor. 1.3.2. Compositor / lletrista. 1.3.3 Arranjador. 1.3.4. Músic de sessió. 1.3.5. Enginyer de gravació. 1.3.6. Enginyer de mescles. 1.3.7. Enginyer de mastering. 1.3.8. Empresa de replicació mecànica. 2.- Eines de producció musical. 2.1. Seqüenciadors. 2.2. Edició d'àudio. 2.3. Processadors i efectes. 2.4. Instruments virtuals. 3.- Tipus de productor musical i exemples. 3.1. Més músics. 3.2. Més tècnics. 3.3. Complets. 3.4. "Comercials". Especialistes en adaptar la música a la indústria del moment. 4.- Tipus d'enginyers de so. 4.1. Freelance. 4.2. Residents. 4.3. Treballs a distància. 5.- Exemples de produccions musicals... des de la composició fins al mastering. 6.- Preparació d'una producció: A qui necessito?

 • Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics).

DIMARTS, 31 DE MARÇ DE 2020
El rider tècnic.  >>Inscripció online

Quan ens contracten o contractem una actuació, cal enviar o demanar el rider tècnic per tal de saber a quines necessitats ens enfrontem. Com interpretar-lo i com fer-ne un amb tots els detalls? Hi ha un estàndard? Cal acceptar totes les condicions? Es poden oferir alternatives? 1.- Revisió de l'staff tècnic i les seves funcions segons la producció. 2.-  Revisió del material tècnic en la sonorització d'un espectacle base. 3.- Definició de rider. Estructura i contingut. 4.- Seguiment del rider. Responsables de la seva distribució i lectura. 5.- Contrarider. 6.- Responsabilitats.

 • Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics).

DIMARTS, 4 D'ABRIL DE 2020
Distribució digital.   >>Inscripció online

Contracte de distribució o autodistribució? Quins tipus de contracte ens poden oferir? Quins drets cedim en un contracte de distribució digital? Podem aconseguir fer autodistribució digital? A quins operadors/distribuïdors arribarem? 1.- Introducció i dades. 1.1.- Formats de música moderns. 1.2.- Situació actual. 1.3.- Evolució de vendes per format. 1.4.- Evolució i estimació de vendes 2008-2019. 1.5.- Any 0 de l'Era Digital. 2.- Distribució digital. 2.1.- Què és una distribuïdora digital? 2.2.- Etapes inicials. 2.3.- Què necessito? 2.4.- Distribuïdores digitals. 2.5.- Canals digitals. 2.6.- Contractes i royalties. 2.7.- Evolució. 2.8.- Big Data. 2.9.- Conflicte digital segell-artista. 2.10.- Autodistribució digital. 3.- Exemple pràctic de distribució digital.

 • Ponent pendent de confirmació

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASTERCLASSES
de 17h a 18.30h

DIMARTS, 17 DE DESEMBRE DE 2020
'Com ser músic i no defallir en l'intent'  >>Inscripción online

1.- Presentació. 2.- Què és ser músic? 3.- 4.- La Fantasia vs. La Realitat. 5.- Organització del Treball (20% Creatiu, 30% Resolutiu, 30% Logística, 20% Random) 6.- Treballar per un mateix: Màxima Llibertat = Màxima Responsabilitat. 7.- El Do it Yourself vs el Do it Together. 8.- “L’Art de Col·laborar”. 9.- Diversificació, Treball per Projectes. 10.- Projectes Motivadors, Projectes Interessants, Projectes Necessaris. 11.- Ups and Downs. 12.- Tolerant l’estrès (Horaris, Relacions de Treball, Viatges, Família, Ingressos…)


DIMARTS, 28 DE GENER DE 2020
Visió pràctica del món editorial en el sector de la música. Dimarts, 28 de gener de 2020 a les 17h.   >>Inscripción online

1.- L’editor musical. 2.- Tasques de l'editor musical.

 • Impartida per Rosa Vizcaíno

DIMARTS, 25 DE FEBRER DE 2020
El negoci del directe: models de programació. Com presentar una proposta a un festival, mercat, fira... >>Inscripción online

1.- Aspectes a tenir en compte. 2.- Com programen festivals i fires. 3.- El negoci del directe. 4.- Festivals. 5.- Fires i mercats. 6.- Festivals i fires – presentar propostes. 7.- Com preparar un showcase.

 • Impartida per Marc Lloret.