Descobreix el Flamenco

 

 

Des dels seus inicis, el Taller de Músics aposta perquè una música tan rica com és el flamenco disposi d´eines pedagògiques que permetin la seva expansió, de manera que, en l´àmbit de l´ensenyament, estigui en igualtat de condicions respecte de les altres músiques. Amb aquesta filosofia, el Taller de Músics aporta l´espai necessari per desenvolupar la tasca de creació, estudi, pràctica i difusió de la música flamenca, per trencar així el mite que considera el flamenco un art innat i inaccessible per a aquell que no ha nascut en un entorn gitano o connectat amb aquest art d´arrels andaluses. El seu estudi és extens i ric en conceptes i recursos musicals i pot ser adquirit i adoptat per tot aquell que vulgui acostar-s´hi.

Amb l´objectiu de continuar facilitant l´accés a l´educació musical teòrica i pràctica del flamenco, el Taller de Músics Virtual inicia el seu recorregut amb Descobreix el flamenco, un curs que acosta en profunditat la història i la teoria musical del gènere tenint en compte les últimes reflexions dels experts en els diversos temes, actualitzant les teories més esteses i desfent tant com sigui possible els tòpics que encara es mantenen en el món del flamenco. Volem, també, crear afició a partir de l´aprenentatge amb detall de les formes flamenques perquè l´alumne aprengui a diferenciar els diferents palos del flamenco a partir del coneixement dels seus principals elements musicals. 

Per complir aquests objectius, comptem amb el musicòleg i expert en flamenc Faustino Núñez, que acompanyarà l´alumne al llarg de tot el temari. El programa està acuradament dissenyat perquè els continguts siguin assimilats de manera progressiva i ordenada, amb una metodologia d´estudi que afavoreix i potencia l´aprenentatge.

A QUI VA DIRIGIT

El curs està dirigit a tots els interessats en el flamenco sense que siguin necessaris especials coneixements musicals.

DURADA DEL CURS

10 setmanes (2 unitats cada setmana)

IDIOMA

Castellà

PREUS

CURS COMPLET (2 mòduls)
100€


MÒDUL 1

HISTÒRIA DEL FLAMENCO
62,50€


MÒDUL 2

TEORIA MUSICAL DEL FLAMENCO
62,50€


DIPLOMA

Els alumnes que realitzin el curs complet rebran un diploma acreditatiu expedit per Taller de Músics.

FAUSTINO NÚÑEZ

 

Musicòleg nascut a Vigo el 1961. Catedràtic de Flamencologia del Conservatori Superior de Música de Còrdova.

Llicenciat i Màster en Musicologia per la Universitat de Viena (1989).
Estudis de violoncel, viola de gamba, etnologia, romàniques i art dramàtic a Viena (1982-1990).

Director de Marketing a Deutsche Grammophon (1991-1992).
Autor de nombrosos col·leccionables de música flamenca, música clàssica i música cubana.

Autor dels arranjaments, composició i selecció musical del ballet Fuenteovejunad´Antonio Gades i guitarrista de la seva companyia (1994-1998).

Autor dels llibres: La música entre Cuba y España (co-autoria amb Mª Teresa Linares), El origen cubano del tango y su desembarco en España (co-autoria amb J. L. Ortiz Nuevo), Camarón, vida y obra (co-autoria amb J. M. Gamboa) i del llibre-disc didàctic Comprende el Flamenco.

Els dos últims títols han estat premiats en tres ocasions casdascun.

Col·laborador del departament editorial del Teatro Real de Madrid.Col·laborador del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (SGAE).

Autor de la Guía comentada de música y baile pre-flamencos, 1740-1828; Barcelona 2008.

És també autor de la pàgina web www.flamencopolis.com i del blog elafinadordenoticias.blogspot.com

MODALITATS D´INSCRIPCIÓ


CURS COMPLET (2 mòduls)
100€


MÒDUL 1

HISTÒRIA DEL FLAMENCO
62,50€


MÒDUL 2

TEORIA MUSICAL DEL FLAMENCO
62,50€

CONTINGUTS DE LES UNITATS

 • Document teòric sobre la unitat.
 • Recursos: enllaços externs amb informació complementària, àudios, vídeos, arxius multimèdia, etc.
 • Qüestionari de 10 preguntes amb dues oportunitats.
 • Fòrum de preguntes i respostes per interactuar amb el professor.


PROGRAMACIÓ

Hores:

 • Hores estimades d´estudi: 3 hores per unitat. Total: 60 hores el curs complet / 30 hores cada mòdul.
 • Participació en els fòrums, xats, etc .: 1 hora
 • Durada total aproximada del curs: 61 hores el curs complet / 31 hores cada mòdul

Setmanes:

 • Temps estimat d´estudi: 2 unitats per setmana (10 setmanes el curs complet / 5 setmanes cada mòdul)
 • Recomanem incorporar una setmana de descans a la meitat de cada mòdul.


RITME D´ESTUDI

 • Comença pel material teòric i, cada vegada que aquest et dirigeixi a un recurs, obre i estudia´l. Un cop acabada la part teòrica i estudiats tots els recursos, realitza una revisió general. Un cop assimilat tot el contingut, passa al qüestionari.
 • El calendari recomanat de dues unitats per setmana s´aconsella per a la bona realització de l´assignatura però, en tractar-se d´una assignatura 100% virtual, el ritme d´estudi el marques tu mateix. Només has de tenir en compte els següents límits: el teu accés al curs caduca als 3 mesos si fas un mòdul, i als 6 mesos si fas el curs complet.


FUNCIONAMENT DE LES UNITATS

 • Has de fer cada unitat fins al final per poder passar a la següent. Així doncs, no podràs accedir a una unitat fins que no hagis acabat completament l´anterior.


FUNCIONAMENT DELS QÜESTIONARIS

 • Tens dues oportunitats per realitzar els qüestionaris, sent la nota més alta la definitiva. Si se suspenen els dos qüestionaris, al final del curs s´obrirà una nova oportunitat per recuperar-lo.
 • Abans de realitzar els qüestionaris, assegura´t d´haver assimilat tota la part teòrica i revisat tots els recursos aportats pel professor, les preguntes que conté no són només de la part teòrica.


FORMES DE COMUNICACIÓ

 • Utilitza el fòrum per comunicar-te amb el professor i resoldre tots els teus dubtes. Plantejar preguntes en obert fomenta la interacció i enriqueix tots els alumnes.
 • Per a qüestions privades amb el professor, utilitza la missatgeria privada.

El curs s´estructura en dos MÒDULS:

 

DESCOBREIX EL FLAMENCO. MÒDUL 1
HISTÒRIA DEL FLAMENCO

S´adquireixen els coneixements necessaris per a una formació integral en els processos històrics que van donar lloc al gènere flamenco. 

 1. Introducció
 2. Què, quan, on, per què, com, qui va crear el flamenco?
 3. Geografia del flamenco
 4. Etapes històriques i cronologies: estils i artistes
 5. Prehistòria i temps primitius (...-1750)
 6. Majos i boleros (1750-1812)
 7. Els alquimistes (1812-1847)
 8. !Viva lo flamenco! Cafès de cante (1847-1908)
 9. Edat d´or, guerra i postguerra (1908-1954)
 10. Flamencologia, classicisme i avantguarda (1956-2014)

DESCOBREIX EL FLAMENCO. MÒDUL 2
TEORIA MUSICAL DEL FLAMENCO

S´adquireixen els coneixements necessaris per a una formació integral en els elements que conformen l´estructura musical dels estils flamencs. 

 1. Introducció a la teoria musical del flamenco
 2. El Sistema Musical del Flamenco
 3. Els complexes genèrics I
 4. Els complexes genèrics II
 5. El sistema mètric del flamenco: el compàs
 6. El sistema harmònic del flamenco: la tonalitat
 7. Formes musicals del flamenco
 8. Les lletres del flamenco
 9. Els palos: gènere, estil i variant I
 10. Els palos: gènere, estil i variant II