La Fundació

El 20 de gener de 2003 es va crear, a Barcelona, la Fundació Privada Taller de Músics com a entitat sense ànim de lucre, de caràcter formatiu i cultural. La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, sense excloure l'àmbit nacional i internacional.  En general, són beneficiaris de la Fundació les persones i entitats relacionades amb el món de la interpretació, l'ensenyament i la producció de la música popular contemporània.

Des dels seus inicis, la Fundació Privada Taller de Músics duu a terme els seus objectius fundacionals en la promoció de l'ensenyament, la interpretació i la difusió de la música popular contemporània: jazz, flamenco, rock, etc. Ofereix plataformes d'orquestres i formacions sòlides i en funcionament per compondre, arranjar i interpretar les creacions d'autor. Organitza festivals propis. Gestiona i organitza activitats per fomentar la contínua evolució del músic a través de l'acostament i la vivència amb d'altres músics i artistes especialitzats que aportin un coneixement i creixement continuat a l'instrumentista, compositor o arranjador com ara:  el Seminari Internacional (organitzat des de 1980 a 2011), classes magistrals o cursos especials. Dóna suport i impulsa la formació del músic, la professionalització del sector més jove i, en definitiva, contempla tot un conjunt d'activitats, gestions i dinàmiques que configuren la indústria cultural amb un enorme potencial de desenvolupament.

Paral·lelament a la seva creació, la Fundació Privada Taller de Músics, atès que entre els seus objectius hi consta la formació, va decidir ampliar el camp d'acció en l'àmbit educatiu, amb la intenció de crear un centre de formació musical especialitzat particularment en jazz, música moderna i la vessant flamenca de la música tradicional. La Fundació trobà necessària la incorporació de l'àmbit purament educatiu abans esmentat i la formació de les especialitats citades anteriorment.

Fins l'any 2008, aquesta vessant educativa requeia sobre Taller de Músics Escola de Música, un centre privat que es fonamenta, amb criteris de professionalitat i eficiència, en dues finalitats principals que el centre creu fonamentals quan es parla de formació: d'una banda, donar als estudiants de música una sòlida i completa formació; per l'altra, crear una línia que faciliti la inserció laboral dels estudiants formats al centre. El Taller de Músics, amb el suport que significa la formació de diverses generacions de músics i alhora perquè avui dia es pot afirmar que gairebé la totalitat dels professionals d'aquest àmbit que actuen a Catalunya (intèrprets, compositors, professors) han estat formats al Taller, va donar el relleu a la Fundació Privada Taller de Músics. Així, l'any 2009, la Fundació va assumir el bagatge d'aquest centre pioner a Catalunya en la seva especialitat i, en exercici de la llibertat constitucional de creació de centres docents, va sol·licitar formalment a la Generalitat de Catalunya l'atorgament de la condició d'autorització d'Escola Superior de Música, amb capacitat d'atorgament als graduats del Títol Superior en Música.