Transparčncia

El novembre del 2015, la Generalitat de Catalunya va emetre una primera Guia de Transparència, per a l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de 2014, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, aplicable a les Fundacions perceptores d'ajudes i subvencions públiques.

El passat 8 d'octubre de 2018 va entrar en vigor l'ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, que estableix el nivell de subjecció de les Fundacions als instruments de transparència establerts a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.