Gestió Musical

Curs pràctic

La gestió musical es troba en un constant procés de canvi. Les formes tradicionals conviuen amb les noves tecnologies i, en moltes ocasions, la clau de l'èxit es troba en l'adequada combinació de les dues tendències.

Aquest curs ofereix una visió pràctica, completa i exhaustiva de tots els factors que intervenen en la gestió musical. Els assistents podran aprendre les bases teòriques però també adquirir els coneixements pràctics, que compartiran amb els experts en cada matèria.

El disseny de les sessions del curs està pensat perquè els assistents adquireixin els coneixements bàsics però també perquè les persones que ja tenen nocions puguin aprofundir i resoldre dubtes sobre cadascuna de les matèries, gràcies a l'acurada selecció dels professionals que impartiran les diferents sessions. A més, s'oferirà documentació professional i consells de primera mà per part d'aquests experts, així com un espai per resoldre dubtes.

Per altra banda, el curs es complementa amb classes magistrals on destacats experts analitzaran en detall alguns dels aspectes cabdals de la indústria musical.

Els interessats es poden inscriure tant al curs complet com a sessions independents.

Les classes s'impartiran en castellà i català.

Els alumnes que superin el 80% d'assistència al curs rebran un diploma acreditatiu expedit per Taller de Músics.


DISENY I COORDINACIÓ

Salvador González

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRIGIT A

Músics, professionals de la indústria musical en general i gestors culturals que vulguin adquirir una formació teòrica i pràctica sobre els principals factors que intervenen en la cadena de valors de la indústria musical.

Els alumnes de l'Escola Superior del Taller de Músics podran convalidar 6 crèdits ECTS si realitzen el curs complet.

DATA D'INICI

Dimarts, 8 de novembre de 2016

HORARI

Dimarts, de 18h a 21h

HORES LECTIVES

60 hores lectives (20 sessions de 3 hores cadascuna), més un mínim de 3 classes magistrals de 90 minuts de durada cadascuna.

LLOC DE REALITZACIÓ

Taller de Músics 24
Cendra, 24, bxs. 08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
info@tallerdemusics.com

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

Del 12 de setembre al 3 de novembre de 2016

Places limitades a 30 persones, reservades per ordre d'inscripció.

Taller de Músics es reserva el dret d’anul·lar el curs si no hi ha un mínim d’alumnes inscrits.

PREUS

Curs complet: 650 euros
Una sessió: 40 euros
Classes magistrals: gratuïtes (cal inscripció prèvia)


PREUS AMB DESCOMPTE

Alumnes del Taller de Músics
· Curs complet: 552 euros
· Una sessió: 34 euros

Socis/usuaris de: SDE, APGCC, APECAT o ARC
· Curs complet: 585 euros
· Una sessió: 36 euros