Brass Ensemble Taller de Músics

17.40 h | Escenari

El Brass Ensemble Taller de Músics és un nou projecte que s’estrenarà a les 12 hores de Jazz a la Ronda. Està basat en la inquietud i la exploració de la música moderna i el jazz, a través dels instruments de vent-metall.

Format per professors del Taller de Músics, l’objectiu de la formació és mostrar les possibilitats que ofereix un ensemble que té com a protagonistes els instruments de metall, la trompeta, el trombó i la trompa, els quals, acompanyats per un trio de jazz, obren un extens món de possibilitats sonores dins del món de la música moderna i el jazz.

El repertori de Brass Ensemble ofereixen un original recorregut pels standards més clàssics del jazz revisats i interpretats des de l’òptica dels instruments de metall.

A més, trobem composicions pròpies i versions de temes més actuals, essent la varietat i els matisos el caràcter principal d’aquesta activitat.

El concert, més enllà de la didàctica, presenta l’atractiu, el dinamisme i la improvisació d’un concert de jazz que busca apropar aquesta música a tot tipus de públic per a que puguin gaudir i ser partícips. D’aquesta manera, el projecte pot adaptar-se per presentar-se en format concert o en format de concert didàctic, en funció de les expectatives del públic.