Organització

El Taller de Músics està format per diferents entitats i departaments relacionats amb la promoció de l'ensenyament, la difusió i la interpretació de la música popular contemporània. Per dur a terme aquesta tasca, compta amb un equip de gairebé 200 professionals de la música, l'ensenyament, la producció i la gestió.

Estructura del grup Taller de Musics

Equip Taller de Músics