Estructura

Escola de Música

Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM)
Títol superior en:

  • Interpretació Jazz i Música Moderna
  • Interpretació Flamenco
  • Composició
  • Pedagogia Musical

Management & Produccions

Produccions i representació d'artistes

Serveis pedagògics

  • Audicions Musicals (per a escoles d'ensenyament obligatori).
  • Concertació amb escoles de música.

Solucions per a empreses

  • Produccions musicals a mida per a actes públics o privats.
  • Composició musical per a campanyes i altres necessitats comercials o productives.

Segell discogràfic

JazzSí Club

Club de música en viu