Plans docents

Composició

1r CURS

2n CURS

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
- Percepció auditiva I
Formes i Anàlisi
Composició principal 1
Composició aplicada 1
Anàlisi de la música del Barroc
Anàlisi de la música del Classicisme
Instrumentació i orquestració 1
Història general de la música
Informàtica musical
Conjunt instrumental composició I
- 2n instrument I: Piano 
- Història de la cultura
Notació musical i edició per a compositors (music notation and scoring for composers)
Pensament musical
Composició principal 2
Composició aplicada 2
Instrumentació i orquestració 2
- Història de la música dels s. XX i XXI
Anàlisi de la música del Romanticisme
Anàlisi de la música del Post-Romanticisme
- Conjunt instrumental composició II
- 2n instrument II: Piano
   

3r CURS

4t CURS

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
- Composició principal 3
Composició aplicada 3
Instrumentació i orquestració 3
Tècniques de composició 1
Tècniques de composició 2
Història de la música popular del s. XX
Composició electroacústica
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals I
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals II
Tècniques d'enregistrament i postproducció
Direcció instrumental i vocal I
Llengua i comunicació
Acústica i organologia
- 2n instrument III: Piano
- Composició principal 4
Composició aplicada 4
Tècniques de composició 3
Instrumentació i orquestració 4
Fonaments hispànics en la composició contemporània
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals III
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals IV
Composició per a formacions musicals alternatives
Direcció instrumental i vocal II

 

volver