Interpretació · Música Tradicional: Flamenco

L'Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM) ofereix, en el seu pla d'estudis, l'itinerari d'intèrpret de flamenco en les seves modalitats de cante i guitarra.

El disseny pedagògic està articulat al voltant de l'estudi específic de l'instrument o la veu flamenca, juntament amb grups instrumentals específics com combo flamenco o tablao. L'alumne, a més, cursarà matèries teòriques explícites de flamenco (història, composició, harmonia), al costat de les assignatures comunes a altres itineraris, de perfil teòric-musical, tecnològic i humanístic.

El nostre quadre de professors està format per professionals de primer nivell en el món del flamenco des de fa anys: Chicuelo, Cristina López, David Cerreduela, David Leiva, Miriam Vallejo, David Domínguez i Pepe Motos, sota la direcció de David Leiva.

Els alumnes de flamenco del Taller de Músics ESEM col·laboren assíduament en produccions pròpies del departament de Management & Produccions, possibilitant així que l'alumne es formi des del principi no només a l'aula, sinó també a l'escenari, autèntic pilar de la professionalització en la música.

ITINERARI I MODALITATS

En l'àmbit d'instruments de la Música Tradicional, itinerari Flamenco, s'ofereixen dues modalitats: Guitarra flamenca, Cante flamenco.

PLA D'ESTUDIS

  • Formació bàsica: 36 crèdits
  • Obligatòries: 162 crèdits
  • Optatives: 30 crèdits
  • Treball Final de Titulació: 12 crèdits
  • Total: 240 crèdits

Consulta el Pla d'Estudis complet

Consulta els plans docents de les assignatures

ASSIGNATURES I EQUIP DOCENT

1r curs

Història de la cultura: Úrsula Pilar San Cristóbal
Percepció auditiva I: Néstor Giménez
Harmonia flamencaDavid Leiva
Història del flamenco: Cristina López
Instrument principal I:
· Cante flamenco: Miriam VallejoCristina López
· Guitarra flamencaChicuelo
Conjunt instrumental I
Pepe Motos 
Història general de la músicaSanti Galán
Fonaments rítmics del flamencoDavid Domínguez
2n instrument I (piano o guitarra clàssica o guitarra moderna o cajón)

2n curs

Pensament musicalÚrsula Pilar San Cristóbal
Llengua i comunicacióÚrsula Pilar San Cristóbal
Perfeccionament rítmic (rhythmic improvement)Raynald ColomRamón Cardo
Fonaments de composició flamencaDavid Leiva
Instrument principal II:
· Cante flamencoMiriam Vallejo i Cristina López
 · Guitarra flamencaDavid Cerreduela
Conjunt instrumental II: David Cerreduela 
Formes del flamenco (Tablao Flamenco I)
Pepe Motos
Informàtica musicalSanti Galán
Formes i anàlisi: Toni Vaquer
2n instrument II (piano o guitarra clàssica o guitarra moderna o cajón)

3r curs

Repertori específic del flamencoCristina López i David Leiva
Formació corporalEinat Tal
Instrument principal III:
· Cante flamencoMiriam Vallejo i Cristina López
· Guitarra flamencaDavid Leiva
Conjunt instrumental III: Jordi Bonell
Repentització (Flamenco LAB) (Transcripció de música flamenca)David Leiva
Transport i acompanyament (Tablao Flamenco II)David Cerreduela y Pepe Motos

2n instrument III (piano o guitarra clàssica o guitarra moderna o cajón)
Assignatures optatives (consulta el llistat)

4t curs

Repertori complementari (Flamenco LAB): Pepe Motos
Instrument principal IV:
· Cante flamencoMiriam Vallejo i Cristina López
· Guitarra flamencaChicueloDavid Leiva i David Cerreduela
Conjunt instrumental IV música de cambraDavid Leiva
Pedagogia de l'instrumentDavid Leiva
2n instrument IV (piano o guitarra clàssica o guitarra moderna o cajón)
Assignatures optatives (consulta el llistat)
Treball final de titulació