Assignatures optatives

Acústica i organologia
Arranjaments II: Santi Galán
Arranjaments de big band
Auto-producció de metodologies instrumentals: David Leiva
Bateria llatina i flamenca: Luis Alfonso Guerra, Ramón Ángel Rey, David Gómez 
Big-band
Cançó iberoamericana I i II
Coneix el flamenco
Conjunt instrumental compassos d'amalgama
Conjunt instrumental flamenco: David Domínguez 
Conjunt instrumental no específic:

Conjunt instrumental per a ball flamenc avançat
Conjunt vocal de Jazz
Descobreix el llenguatge de la música electrònicaPablo Schvarzman
Desenvolupament professional
Disseny sonor per a cinema i vídeo
Dret internacional I i II
Escombretes: Ramón Ángel Rey
Fonaments de composició i producció per a mitjans audiovisuals: Xavier CapellasAlfred Tapscott
Fonaments de guitarra clàssica i acompanyament: Jordi Farrés i Vicenç Solsona
Fonaments d'improvisació per a guitarristes flamencs: Vicenç Solsona
Formes i anàlisi del Flamenco-Jazz: Rycardo Moreno
Gestió de festivals de Jazz i músiques improvisades
Guitarra flamenca per a músics de Jazz
Harmonia aplicada
Harmonia més enllà dels acords
Història de la música popular del s. XX: Santi Galán
Història de l'Òpera
Improvisació III i IV: Jordi Farrés
Instrumentació simfònica
Introducció a la percussió llatina per a no percussionistes: Luis Alfonso
Guerra
Introducció a la tecnologia musical
Introducció al cajón i la percussió flamenca per a no percussionistes: David Domínguez
Introducció al Tango
Lectura a vista 
Lectura avançada de bateria per a Big Band
Max - Iniciació a la informàtica musicalOctavi Rumbau
Metòdica del piano 
Mètriques i claus rítmiques complexes
Música espanyola al Renaixement
Musicoteràpia 
Músiques tradicionals del món I i II: Maria Salicrú-Maltas
Pedagogia de la música I i II
Percepció auditiva II
Piano clásico per a pianistes: Octavi Rumbau
Piano tango
Poliritmes i compassos d'amalgama per a bateries i percussionistes 
Producció artística: Robert Ballester
Propietat intel·lectual i drets d'autor a la legislació europea
Repertori específic flamenco II
Repertori i notació històricsSanti Galán
Repertori pianístic
Respiració
Road Manager
Segon Instrument III i IV: Jaume GispertAna Rosa LandaAlejandro Di Costanzo
Tècnica de caixa: Ramón Ángel Rey
Técnica MoellerJefferson Otto
Tècnica vocal en el Flamenco
Tècniques d'arc en Jazz i música moderna 
Tècniques d'assaig per a cantants 
Tècniques d'assaig per a instrumentistes: Paul Stouthamer
Tècniques d'autopromoció online
Tècniques de composició electroacústica
Teoria musical històrica aplicada I i II
Transport i acompanyament IIVicenç Solsona