Plans docents

Interpretació · Jazz i música moderna

1r CURS

2n CURS

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
- Història de la cultura
- Percepció auditiva I
- Harmonia
- Història del Jazz
- Història general de la música
- Improvisació I
- 2n instrument I: Piano · Bateria
- Conjunt instrumental I
- Instrument principal I: Contrabaix
Baix elèctric · Bateria · Veu · Guitarra elèctrica · Flauta · Percussió · Piano
Saxo/Clarinet · Teclat · Trombó · Trompa · Trompeta · Violí
- Pensament musical
- Llengua i comunicació
- Perfeccionament rítmic (rhythmic improvement)
- Fonaments de composició
- Formes i anàlisi
- Informàtica musical
- Arranjaments I
- Conjunt instrumental II
- Instrument principal II: Contrabaix
Baix elèctric · Bateria · Veu · Guitarra elèctrica · Flauta · Percussió · Piano
Saxo/Clarinet · Teclat · Trombó
Trompeta · Violí
   

3r CURS

4t CURS

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
- Repertori específic
- Formació corporal
- Repentització
- Transport i acompanyament
- Improvisació II
- 2n instrument II: Piano · Bateria
- Conjunt instrumental III
- Instrument principal III: Contrabaix
Baix elèctric · Bateria (Jazz · Música Moderna) · Veu · Guitarra elèctrica · Flauta · Percussió · Piano
Saxo/Clarinet · Teclat · Trombó
Trompeta · Violí
- Repertori complementari
- Pedagogia de l'instrument
- Conjunt instrumental IV
- Instrument principal IV: Contrabaix
Baix elèctric · Bateria (Jazz · Música Moderna) · Veu · Guitarra elèctrica
Flauta · Percussió · Piano
Saxo/Clarinet · Teclat · Trombó
Trompeta · Violí

 

volver