Producció i Gestió

La trajectòria del Taller de Músics sempre ha estat vinculada a la seva doble vessant d'escola de música moderna i motor dinàmic de producció musical.

Amb la nova especialitat de Producció i Gestió, el nostre objectiu és formar professionals en la gestió d'activitats musicals, dotant-los de rigor en els coneixements bàsics i tradicionals propis, al temps que es procura una capacitat d'anàlisi i de recerca del mercat, com a aposta per a nous models situats en l'economia actual.

El Taller de Músics posa a disposició dels alumnes el seu departament de Management & Produccions per a l'elaboració de pràctiques acadèmiques i com a porta de sortida cap a un futur professional en l'àmbit de la gestió i producció musical.

PLA D'ESTUDIS

  • Formació bàsica: 42 crèdits
  • Obligatòria: 144 crèdits
  • Optativa: 18 crèdits
  • Pràctiques: 24 crèdits
  • Treball Final de Titulació: 12 crèdits
  • Total: 240 crèdits