Pla d'Acció Tutorial

El Pla d'Acció Tutorial pretén acompanyar l'alumnat en el seu procés de desenvolupament acadèmic i personal des del moment que ingressa en el Centre, impulsant el coneixement, anàlisi i reflexió sobre les seves opcions per tal que pugui prendre les decisions adequades a la seva trajectòria acadèmica i professional, entenent l'orientació com a un sistema de interacció social, regit per normes, valors, actituds, expectatives, etcètera.

 

CONSULTA AQUÍ EL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 2018-2019