Titulació Superior en Música

Per què el Títol Superior en Música?

  • Perquè proporciona a l'alumne una formació artística de qualitat i de nivell superior que fa possible el desenvolupament dels diferents camps del coneixement relacionats amb la música.
  • Perquè ofereix a l'estudiant una formació teòrica, tècnica i metodològica, tant de caràcter general com d'especialització en la música, en els terrenys professionals vinculats a l'àmbit, l'especialitat i l'itinerari que cursi.
  • Perquè és un títol adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i equival a tots els efectes al d'un grau universitari. 


Per què el Taller de Músics ESEM?

  • Perquè tenim el compromís i l’experiència de donar a l’estudiant una sòlida i completa formació musical.
  • Perquè facilitem la inserció laboral dels alumnes formats al nostre centre.
  • Perquè el nostre model pedagògic aprofundeix en la pràctica interpretativa, la composició o l’educació musical.
  • Perquè oferim un marc idoni per al desenvolupament interdisciplinari dins d’un autèntic laboratori de creació.
  • Perquè els nostres professors compten amb una llarga experiència docent i professional.
  • Perquè disposem d’unes instal·lacions i equipaments específicament dissenyats per a l’aprenentatge i la pràctica musical.
  • Perquè oferim la possibilitat de fraccionar el pagament dels estudis.