Equip de gestió

Equip de direcció

Fundador i President · Lluís Cabrera
Director pedagògic · Jordi Gaspar
Cap d'estudis · Santiago Galán
Directora tècnica · Susanna Piquer
Assessorament artístic · Joan Albert Amargós

Coordinador Erasmus

Susanna Piquer · [email protected]

Coordinadors pedagògics

Nèstor Giménez
Pau Solsona
Joan Monné
Octavi Hernández
Clara Luna
Jordi Albert
Juan Jurado
David Leiva

Equip de gestió i Secretaria acadèmica

Ana Morgado
Lluís Cabrera Jr.
Anna Teixidó

Àrea de dinamització d'alumnes

Marta Vallespín
Aurora Suárez

Manteniment i logística

Miguel Fernández