Marina Vallet

Cursa el grau elemental de piano a l'Aulos (Escola Municipal de

música de Cerdanyola). De 1995 a 2001 cursa estudis de grau

professional de saxo modern a l’EMMB (Escola de Música

Moderna de Badalona). Del 2002 al 2007 cursa el grau superior en

l’especialitat de saxo jazz a l'Esmuc (Escola Superior de Música

de Catalunya) amb Xavier Figuerola, Joan Munné, Lluís Vidal,

Lluís Vergés i Agustí Fernàndez entre d’altres.

Dels projectes en els que ha participat podem destacar Vidal

& The Buffled Kings (“Rosebud” 2010), Marina Vallet Sextet

(“Cromomorphos” 2011), Carolina Chicken (“Música para

Muñecos” 2012).

Actualment és membre de diferents formacions com Alaire,

Quim Magnet quartet, Marina Vallet & Bartolomeo Barenghi duo,

Marina Vallet & Quicu Samsó duo, Setsfree. I Lidera el projecte

CÍCLIC.

Pel que fa a la docència, actualment és professora a l’EMMB

(Escola de Música Moderna de Badalona) i a l’escola Fusió (Sant

Cugat del Vallès).