Inscripcions

Els cursos del Taller són quadrimestrals (un quadrimestre correspon a un nivell complet de l'assignatura). La continuïtat d'un quadrimestre al següent no és obligatòria. Podràs fer la inscripció a la Secretaria del Taller de Músics les setmanes prèvies a l'inici de cada quadrimestre.

Període d’inscripcions

 

1r quadrimestre 2019-2020

-- Dilluns 1 de Juliol de 2019 de 10:00 a 20:00h: estudiants del Curs de Orientació als Estudis  Superiors de Jazz y Música Moderna COS 

- Del 2  al 19 de Juliol de 2019 de 10:00h a 20:00h:  inscripcions generals

- Del 2 al 4 de Septembre de 2019 de 10:00h a 20:00:  inscripcions generals 

 

 


Calendari de classes 2n quadrimestre: del 16 de Setembre del 2019 al 31 de Gener del 2020

. . . . . . . . . .

Documentació necessària:

-  DNI, NIE o passaport / certificat d'altres centres de música / import del curs.

- Criteri d'adjudicació de places: per rigorós ordre d'inscripció.

Anul·lació d'inscripcions:

Devolució de l'import (menys el 15% de despeses administratives) dins del mateix període d'inscripcions. Una vegada iniciades les classes no es faran devolucions.

Inscripcions fora del termini

Una vegada començat el curs, s'admetran nous alumnes d'acord amb el criteri de la direcció pedagògica. Consultar a Secretaria.

. . . . . . . . . .

Accedeix al calendari del curs 2018-2019 fent clic aquí.


volver