L'equip Taller de Músics

GRUP TALLER DE MÚSICS

PROJECTES SOCIALS

Àlex Serra

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Responsable del departament

Mireia Martín

Administració i Finances

Mercè Villanueva

Emma Gilabert

M. Carmen Martínez

RECURSOS HUMANS

Berta Puntí

GESTIÓ DE NÒMINES

Mercè Villanueva

COMUNICACIÓ

Caps de departament

Maria Fuster
Sonia Vallejo

Premsa / Community Manager

Anna Asencio

Gestió web

Lluís Cabrera Jr.

Imatge corporativa

Candela Carrera

IT MANAGER

Joan Berenguer

Assistant d'IT

Raúl Medina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALLER DE MÚSICS ESCOLA DE MÚSICA

Equip de direcció

Director pedagògic i Cap d'estudis · Jordi Riera Abad
Directora Tècnica · Montserrat Esquius
Assessorament artístic · Joan Albert Amargós

Equip de gestió i Secretaria acadèmica

Cristina Piquer
Nazaret Martínez
Lidia Alfonso
Sara Alcover

Equip pedagògic

Accedeix a la pàgina de l'Equip pedagògic

Arxiu i Documentació

Celeste Monterde

Manteniment i Logística

Carlos Daniel Aguilar

Atenció a l'estudiant

Joan Solà-Morales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALLER DE MÚSICS ESCOLA SUPERIOR D'ESTUDIS MUSICALS

Equip de direcció

Fundador i President · Lluís Cabrera
Director pedagògic · Jordi Gaspar
Cap d'estudis · Santiago Galán
Directora tècnica · Susanna Piquer
Assessorament artístic · Joan Albert Amargós

Equip de gestió i Secretaria acadèmica

Ana Morgado
Lluís Cabrera Jr.
Anna Teixidó

Àrea de dinamització d'alumnes

Marta Vallespín
Aurora Suárez

Equip pedagògic

Accedeix a la pàgina de l'Equip pedagògic

Manteniment i logística

Miguel Fernández

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT & PRODUCCIONS

Cap de departament

Cinzia Venier

Contractació

Montse Alcalá
Rosa Galbany

Producció

Lluís Vidal
Miquel Cabrera
Mar Estartús

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

President

Lluís Cabrera

Vicepresident

Xavier Salrà Guasch

Secretària

Amelia Feito Miragaya

Coordinadora

María Valdés

Equip de gestió

Ana Cabrera
Candela Carrera

Recepció

Marcel.la Artís