L'equip Taller de Músics


GRUP TALLER DE MÚSICS

DIRECCIÓ DE MANAGEMENT I PRODUCCIONS

Diego Ruiz

DIRECCIÓ D'OPERACIONS

Mireia Martín

RECURSOS HUMANS

María Sánchez

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Comptabilitat

Mercè Villanueva

COMUNICACIÓ

Cap de departament

Pilar Marín

Premsa / Community Manager
Clara Cardona
Anna Vázquez

IT MANAGER

Joan Berenguer

PROJECTES SOCIALS

Àlex Serra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALLER DE MÚSICS ESCOLA DE MÚSICA

Equip de direcció

Director pedagògic i Cap d'estudis · Jordi Riera Abad
Directora Tècnica · Noemí Álvarez
Assessorament artístic · Joan Albert Amargós

Equip de gestió i Secretaria acadèmica

Marta Camps
Cristina Piquer
Josep Llorens

Equip pedagògic

Accedeix a la pàgina de l'Equip pedagògic

Arxiu i Documentació

Celeste Monterde

Manteniment i Logística

Javier Fernández

Atenció a l'estudiant

Joan Solà-Morales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALLER DE MÚSICS ESCOLA SUPERIOR D'ESTUDIS MUSICALS

Equip de direcció

Fundador i President · Lluís Cabrera
Director pedagògic · Jordi Gaspar
Cap d'estudis · Santiago Galán
Directora tècnica · Susanna Piquer
Assessorament artístic · Joan Albert Amargós

Equip de gestió i Secretaria acadèmica

Paula Llavina
Aurora Suárez
Miquel Cabrera

Àrea de dinamització d'alumnes

Marta Vallespín

Equip pedagògic

Accedeix a la pàgina de l'Equip pedagògic

Manteniment i logística

Ángel Armenteros
Miguel Fernández

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALLER DE MÚSICS MANAGEMENT & PRODUCCIONS

Contractació

Xavi Torres
Montse Alcalá

Producció

Lluís Vidal
Susana Larriba

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS

President

Lluís Cabrera

Vicepresident

Xavier Salrà Guasch

Secretària

Amelia Feito Miragaya

Coordinadora

María Valdés

Administratives

Ana Cabrera
Candela Carrera