Taller de Músics Escola de Música

La nostra finalitat és, des del rigor, crear un esperit obert i inquiet a favor del coneixement musical, tant des d’un punt de vista individual, amb l’aprenentatge de l’instrument, com des d’un punt de vista col·lectiu, mitjançant la pràctica d'assignatures com Conjunt Instrumental, Harmonia, Arranjaments, Llenguatge Musical, etc. El nostre objectiu és cimentar els requisits tècnics i humans necessaris per al futur exercici professional de la música.

A nivell pedagògic, el convenciment del qual partim és el de la inclusió; creiem en la convivència entre distintes àrees que, des d’un aprenentatge comú en els inicis, tendeixin de manera natural a crear ponts entre si. Tan sols la interacció entre diversos àmbits musicals permetrà anar calant en l’alumne cap a la cerca d’un espai creatiu propi.

En aquest procés, els alumnes podran ser acompanyats de manera individualitzada a través dels responsables d’àrea, la coordinació pedagògica, la direcció pedagògica i la direcció artística.

El nostre Pla d’Estudis està enfocat cap a una praxi creativa, amb abundants propostes d’intersecció entre llenguatges musicals diversos, i allunyant-nos de forma evident de totes aquelles fórmules que ens semblen limitades per a l’aprenentatge.

. . . . . . . . . .

Escola autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Resolució 28 de juny '96 DOGC 2226.5.7.1996