Escola de Flamenco Online

Ara també pots estudiar flamenco online

El Taller de Músics, institució de referència en l'ensenyament de la música popular, decideix iniciar una escola de flamenco online amb la finalitat d'arribar més enllà de les seves aules i oferir una formació musical 100% accessible, apostant pel desenvolupament de sistemes d'aprenentatge flexibles, interactius i col·laboratius.

Estudiar online s'ha convertit en una de les millors opcions educatives des que les tecnologies de la informació van començar el seu progrés més vertiginós. Aquestes permeten eliminar barreres com la distància física i l'escassa disponibilitat horària per donar flexibilitat a l'accés a l'educació i permetre l'optimització dels recursos que intervenen en el procés educatiu.

Els cursos online del Taller de Músics estan pensats perquè siguin seguits íntegrament a distància. Des del campus virtual, l'alumne tindrà accés als materials (material escrit, videoconferències, vídeos, àudios i altres recursos), així com a les tutories i les eines de comunicació (fòrums, xats, correu electrònic...) necessàries per a la correcta realització dels cursos.

En tot moment, un tutor acompanyarà l'estudiant en el seu procés formatiu, i farà un seguiment individualitzat, oferint suport i ajuda per resoldre tots els possibles dubtes.

Els mètodes d'avaluació contínua són conseqüents amb els mètodes docents i serveixen de guia al professor i a l'alumne per valorar el progrés en l'assoliment dels objectius establerts. A través de tests, participació en fòrums i videoconferències, tutories i altres eines el tutor disposarà dels elements suficients per avaluar l'aprenentatge sense necessitat de realitzar proves presencials.