Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Curs Gestió Musical Online

La gestió musical es troba en un constant procés de canvi. Les formes tradicionals conviuen amb les noves tecnologies i, en moltes ocasions, la clau de l’èxit es troba en l’adequada combinació de les dues tendències. Aquest curs ofereix una visió pràctica, completa i exhaustiva de tots els factors que intervenen en la gestió musical. Els assistents podran aprendre les bases teòriques però també adquirir els coneixements pràctics, que compartiran amb els experts en cada matèria.

 

 

 

Curs de Gestió Musical Online

Descripció

Aquest curs ofereix una visió pràctica, completa i exhaustiva de tots els factors que intervenen en la gestió musical. Els assistents podran aprendre les bases teòriques però també adquirir els coneixements pràctics, que compartiran amb els experts en cada matèria.

El disseny de les sessions del curs està pensat perquè els assistents adquireixin els coneixements bàsics però també perquè les persones que ja tenen nocions puguin aprofundir i resoldre dubtes sobre cadascuna de les matèries, gràcies a l’acurada selecció dels professionals que impartiran les diferents sessions. A més, s’oferirà documentació professional i consells de primera mà per part d’aquests experts, així com un espai per resoldre dubtes. El curs es complementa amb classes magistrals on destacats experts analitzaran en detall alguns dels aspectes cabdals de la indústria musical.

Els interessats també es poden inscriure a sessions independents.

Les classes s’impartiran en castellà.

Els alumnes que superin el 80% d’assistència al curs rebran un diploma acreditatiu expedit per Taller de Músics.

Disseny i coordinació del Curs de Gestió Musical – Salvador González

Curs dirigit a

Músics, professionals de la indústria musical en general i gestors culturals que vulguin adquirir una formació teòrica i pràctica sobre els principals factors que intervenen en la cadena de valors de la indústria musical.

Per als alumnes de l’Escola Superior del Taller de Músics el curs complet equival a 6 crèdits ECTS.

Temari complet 2020-2021

DESCARREGA’T EL PDF 

Inscripció online

1.-La propietat intel·lectual en el seu context: De què parlem quan parlem de propietat intel·lectual?.Copyright versus Drets d’autor. Subjecte i objecte de la Propietat Intel·lectual. Coautoria. Tipus d’obra 2.Drets d’autor i Drets Connexes o afins als Drets d’autors (Artistes intèrprets i executants, productors fonogràfics i audiovisuals).Altres agents que intervenen en la industria musical 3.- Quins drets es generen en un altre cas? De quins drets estem parlant? Duració? Límits d’ús i límits temporals. Drets exclusius i drets de simple remuneració. Les entitats de gestió. 4.- Casos pràctics.

Impartida per José Ramón Gil, advocat (FG Legal)

Inscripció online

1.- El músic autor i intèrpret: Autònom. Assalariat. 2.- Contractes: Que es un contracte? Què ha de constar? Què es accessori en un contracte i que es fonamental?. Tipus i classes de contractes amb els que em trobaré en la meva carrera professional com a compositor i artista intèrpret executant? 3.- Les entitats de gestió: Funcions. Serveis. Drets de gestió col·lectiva obligatòria. 4.- Altres formes de protecció: La marca. 5.- El copyleft / les llicències Creative Commons.

Impartida per José Ramón Gil, advocat (FG Legal)

Inscripció online

1.- Teoria general del contracte. 1.1.- Formes dels contractes. Escrit/verbal/actes propis. 1.2.-  Aspectes generals dels contractes. 1.3.- Interpretació dels contractes. 1.4.- Aspectes especials dels contractes més rellevants per al músic. 2.- Situacions irregulars dels contractes. 2.2.- Que és incompliment de contracte? 2.3.- Supòsits habituals. 2.4.- Està justificat l’incompliment? 2.5.- Què fer davant un possible incompliment? 2.6.- Necessitat de prova. 2.7.- Resolució de contractes. Causes. Formes. 2.8.- Via judicial: resolució i / o reclamació.

Impartida per José Ramón Gil, advocat (FG Legal)

Inscripció online

1.- Contractes relatius a actuacions. Contractació d’autors i artistes, intèrprets o executants. 1.1.- Contractació laboral d’autors i artistes. 1.2.- Contractació mercantil. 1.3.- Facturació i qüestions relatives a impostos. 2.- Contractes discogràfics. 3.- Contractes de management. Contractes de booking. 4.- Contractes 360º. 5.- Contractes de distribució digital.

Impartida per José Ramón Gil, advocat (FG Legal)

Inscripció online

1.- Què és el crowdfunding i tipologia. Definició de crowdfunding. Tipus de crowdfunding. 17 Plataformes de crowdfunding. Entenent el concepte de pledger. Els diferents tractaments fiscals. Crowdfunding i fases de negoci. 2.- Finançament clàssic i crowdfunding. Crowdfunding de recompensa i inversió. Crowdfunding d’inversió i business angels. Crowdfunding de préstec i els bancs. La complementarietat. Una nova eina. La generació de comunitat. 3.- Les 20 regles d’or del crowdfunding. Les 6 regles generals del crowdfunding. La regla 30-90-100. La regla del poder del 100. La regla de les 4 C. La regla de l’equip. La regla de la U. La regla 1-3. Las 4 regles sobre el disseny. La regla de la descripció visual. La regla de l’objetiu i la durada. La regla de la credibilitat. La regla de la transparència. Les 4 regles sobre les recompenses. La regla del poder del que és gratis. La regla GTA de les recompenses. La regla del mecenes VIC. La regla B2Crowd. Aplicació als projectes. 4.- Les 6 regles sobre la comunicació. La regla de la constància. La regla de la identitat virtual. La regla del vídeo 120. La regla de les 4 F. La regla dels altaveus. La regla «en viu». Aplicació als projectes. 5.-  Fiscalitat i crowdfunding. El crowdfunding genera obligacions. Recompenses i IVA. L’IRPF i l’increment de patrimoni. Com calcular l’IVA de les recompenses. Altres possibles costos fiscals. 6.- Eines pel crowdfunding. Introducció a les eines pel crowdfunding. Eines de comunicació. Eines de productivitat. Eines d’organització de tasques. Eines d’anàlisi de campanya.

Impartida per Valentí Acconcia (Vanacco Crowdfunding Consultant)

Inscripció online

Passos per editar el propi disc i requisits legals per muntar un segell.

Impartida per David Mullor

Inscripció online

Quina és l’estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar sense crear una empresa? 1.- Realitat de sector. Històric. Constitució de Formes jurídiques que responen a la realitat artística dels seus membres. 2.- Diferenciació bàsica entre una societat civil i una societat Mercantil. 3.- Societats civils: a) Associació. b) Fundació. c) Societat Civil Privada, SCP. 4.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats civils. 5.- Contractació per compte d’altre. 6.- Contractació per compte propi. 7.- Formes jurídiques en les que poder constituir-se. Requisits i Conseqüències. 8.- Tipus de contracte (mínims contractuals aplicables a aquest sector / Laboral, mercantil o civil)

Impartida por Cristina Calvet, advocada

Inscripció online

Quina és l’estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar sense crear una empresa? 1.- Societats Mercantils: a) Societat de Responsabilitat Limitada, SRL. b) Societat Anónima, SA. c) Societat Cooperativa. 2.- Realitat del Music versus les societats Cooperatives d’artistes. Casuística. Legalitat i tractament d’aquestes per part d’Inspecció de Treball. 3.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats mercantils i qüestions relacionades amb aquestes.

Impartida per Cristina Calvet, advocada.

Inscripció online

1.- Introducció als drets d’autor. 2.- Editorials. 3.- Societats de gestió col·lectiva (SGAE). 4.- Tipus de drets que es gestionen. 4.1.- Drets morals. 4.2.- Drets econòmics derivats de l’explotació (drets patrimonials). 5.- Tasques. 5.1.- Registres. 5.2.- Negociacions de permisos. 5.3.- Gestió de drets. 5.4.- Reclamació. 5.5. – Composició per a tercers

Impartida per José Ramón Gil, advocat (FG Legal) 

Inscripció online

Quins tipus de contractes ofereix una editorial? Quins són els diferents drets que cedeix un autor a una editorial? Per a què serveix una editorial? 1.- Tipus de contractes. 1.1.- Entre autor i editorial: Encàrrec d’obra. Contracte d’edició. 1.2.- Entre editorials: Contracte d’administració. Contracte de coedició. Contracte de subedició. 2.- Fonts d’ingressos / Repartiment dels drets recaptats. 2.1.- TV. 2.2.- Ràdio. 2.3.- Internet. 2.4.- Directes (sales i festivals). 2.5.- Locals públics. 2.6.- Venda de suports.

Impartida per José Ramón Gil, advocat (FG Legal) 

Inscripció online

1.- Que és i que no és una agencia de comunicació. Tot és comunicació. 2.- El sector de la premsa. 3.- El sector de la cultura. 4.- Claus en la comunicació. Materials (full de promo, nota de premsa, dossier…). Consideracions prèvies. Objectius. Eines. El discurs. El portaveu. 5.- Especificitats de cada mitjà. 6.- Exemples. Casos d’exit.

Impartida per Marc Tapias (En Silencio)

Inscripció online

1.- Xarxes socials. Estat actual. Facebook.  Twitter. Linkedin. Google plus. Instagram. Youtube i similars. Snapchat. Meneame. Periscope – meerkat. Reddit – imgur. 2.- Consideracions futures. 3.- El Community Manager. Persona. Externalització. 4.- Objectius. Volum vs qualitat. El target. 5.- Contingut vs PR. 6.- Eines per mesurar. 7.- Publicitat. 8.- Coordinació de la comunicació

Impartida per Marc Tapias (En Silencio)

Inscripció online

1.- Planificació i estudi. Anàlisi territorial. Anàlisi social. Anàlisi de la competència. 2.- Contractes, permisos i llicències. 3.- Promoció i publicitat. Venda d’entrades. 4.- Selecció de sales i / o recintes. 5.- Avaluació de rider del local i del grup. 6.- Producció del projecte. 7.- Timings i logística. 8.- Tancaments comptables i administratius.

Impartida per Brian Sellei (Menos Que Cero)/Clara Millán

Inscripció online

1.- Elaboració detallada del pressupost d’un festival. 2.- Recerca de finançament públic. Subvencions i ajuts estatals i territorials. 3.- Recerca de finançament privat. Sponsors i marques.

Impartida per Brian Sellei (Menos Que Cero) / Clara Millán

Inscripció online

1.- Introducció al management musical. 2.- Tasques, eines i gestió. 3.- Contractació artística / Booking. 4.- Agència de contractació i promotora. 5.- Diferències entre management i booking, 6.- Fases i gestió de la contractació artística. 7.- Gestió de l’actuació: Producció i logística / Promoció / Ticketing. 8.- Com conèixer agents musicals i contactar amb professionals de la indústria musical. 9.- Exemples de contractes.

Impartida per Oriol Roca Cano

Inscripció online

1.- L’estudi de gravació: 1.1. Estructura de l’estudi. 1.1.1. Acústica i condicionament. 1.1.2. Equipament. 1.1.3. Backline. 1.2. Tipus d’estudi. 1.2.1. Música de diferents formats. 1.2.2. Televisió / postproducció. 1.2.3. Home Studio. 1.3. Software per a producció musical. 2.- Processos de producció: 2.1. Preproducció. 2.1.1. Maquetació. 2.1.2. Assajos. 2.1.3. Contractació d’estudis i backline. 2.1.4. Preparació de sessiones de gravació. 2.2. Producció. 2.2.1. Gravació en directe. 2.2.2. Gravació en overdub. 2.3. Mescles. 2.3.1. Mescla en estudi. 2.3.2. Mescla per enginyer extern. 2.4. Postproducció. 2.4.1. Mastering. 3.- Pressupostos. 3.1 Preus. 3.2 Staff d’estudio. 3.3 Contractació. 3.4 Agendació. 4.- Com muntar un home studio. Materials bàsics segons especialitat o objetius del músic.

Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics)

Inscripció online

1.- La producció musical. 1.1. Tipus de producció musical. 1.1.1. De bandes. 1.1.2. Solistes. 1.1.3. Producció in-house (música electrònica). 1.1.4. Remix. 1.1.5. Remake. 1.1.6. Cover. 1.1.7. Producció per comanda. 1.2.  Fases de la producció musical. 1.2.1. Composició. 1.2.2. Preproducció. 1.2.3. Producció. 1.2.4. Postproducció. 1.3. Staff dins d’una producció musical. 1.3.1. Productor. 1.3.2. Compositor / lletrista. 1.3.3 Arranjador. 1.3.4. Músic de sessió. 1.3.5. Enginyer de gravació. 1.3.6. Enginyer de mescles. 1.3.7. Enginyer de mastering. 1.3.8. Empresa de replicació mecànica. 2.- Eines de producció musical. 2.1. Seqüenciadors. 2.2. Edició d’àudio. 2.3. Processadors i efectes. 2.4. Instruments virtuals. 3.- Tipus de productor musical i exemples. 3.1. Més músics. 3.2. Més tècnics. 3.3. Complets. 3.4. “Comercials”. Especialistes en adaptar la música a la indústria del moment. 4.- Tipus d’enginyers de so. 4.1. Freelance. 4.2. Residents. 4.3. Treballs a distància. 5.- Exemples de produccions musicals… des de la composició fins al mastering. 6.- Preparació d’una producció: A qui necessito?

Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics)

Inscripció online

Quan ens contracten o contractem una actuació, cal enviar o demanar el rider tècnic per tal de saber a quines necessitats ens enfrontem. Com interpretar-lo i com fer-ne un amb tots els detalls? Hi ha un estàndard? Cal acceptar totes les condicions? Es poden oferir alternatives? 1.- Revisió de l’staff tècnic i les seves funcions segons la producció. 2.-  Revisió del material tècnic en la sonorització d’un espectacle base. 3.- Definició de rider. Estructura i contingut. 4.- Seguiment del rider. Responsables de la seva distribució i lectura. 5.- Contrarider. 6.- Responsabilitats.

Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics)

Inscripció online

Contracte de distribució o autodistribució? Quins tipus de contracte ens poden oferir? Quins drets cedim en un contracte de distribució digital? Podem aconseguir fer autodistribució digital? A quins operadors/distribuïdors arribarem? 1.- Introducció i dades. 1.1.- Formats de música moderns. 1.2.- Situació actual. 1.3.- Evolució de vendes per format. 1.4.- Evolució i estimació de vendes 2008-2019. 1.5.- Any 0 de l’Era Digital. 2.- Distribució digital. 2.1.- Què és una distribuïdora digital? 2.2.- Etapes inicials. 2.3.- Què necessito? 2.4.- Distribuïdores digitals. 2.5.- Canals digitals. 2.6.- Contractes i royalties. 2.7.- Evolució. 2.8.- Big Data. 2.9.- Conflicte digital segell-artista. 2.10.- Autodistribució digital. 3.- Exemple pràctic de distribució digital.

Impartida per Ismael Comas

Inscripció online

1.- Conceptes bàsics de patrocini. 2.- Diferenciació tipologies de patrocinis. 3.-  Presentació proposta patrocini. 4.- Contracte de patrocini.

Impartida per Miquel Fernández

MASTERCLASS – DE 17H A 18.30H

Inscripció

1.- Presentació. 2.- Què és ser músic? 3.- 4.- La Fantasia vs. La Realitat. 5.- Organització del Treball (20% Creatiu, 30% Resolutiu, 30% Logística, 20% Random) 6.- Treballar per un mateix: Màxima Llibertat = Màxima Responsabilitat. 7.- El Do it Yourself vs el Do it Together. 8.- “L’Art de Col·laborar”. 9.- Diversificació, Treball per Projectes. 10.- Projectes Motivadors, Projectes Interessants, Projectes Necessaris. 11.- Ups and Downs. 12.- Tolerant l’estrès (Horaris, Relacions de Treball, Viatges, Família, Ingressos…)

Impartida per Pau Rodríguez (Za!)

Inscripció online

1.- L’editor musical. 2.- Tasques de l’editor musical.

Impartida per Rosa M. Vizcaíno (Ediciones Musicales Clipper’s)

Inscripció online

1.- Aspectes a tenir en compte. 2.- Com programen festivals i fires. 3.- El negoci del directe. 4.- Festivals. 5.- Fires i mercats. 6.- Festivals i fires – presentar propostes. 7.- Com preparar un showcase.

Impartida per Marc Lloret

INSCRIPCIÓ I PREUS

 DESCARREGA’T EL PDF 

Inscripció al curs completaquí
Inscripcions a les sessions independents: aquí

Places limitades a 40 persones, reservades per ordre d’inscripció.
Taller de Músics es reserva el dret d’anul·lar el curs si no hi ha un mínim d’alumnes inscrits.

PREUS

Curs complet: 680 euros (aquí)
Una sessió: 45 euros
Classes magistrals: gratuïtes (cal inscripció prèvia)

PREUS AMB DESCOMPTE

Alumnes i Professors del Taller de Músics 
· Curs complet: 578 euros
· Una sessió: 38 euros

Socis/usuaris de: SGAEAIEAPGCCAPECAT, TRESC, ARC o l’Acadèmia Catalana de la Música

· Curs complet: 612 euros
· Una sessió: 40 euros

Per accedir a un preu especial has de disposar d’un cupó de descompte que et proporcionaran a [email protected] o per telèfon al 93 329 56 67, per fer-lo servir en el moment de la compra online.

Localització

Escola de Música
Requesens, 3-5, baixos
08001 Barcelona
t. 93 329 56 67
[email protected]

Com arribar-hi
Bus: 20, 24, 64
Metro: L2 Sant Antoni

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns