Pel que fa a la seva faceta docent, amb 18 anys va començar a donar classes particulars i extraescolar a vàries escoles de Barcelona on va descobrir la seva passió per la docència i la didàctica musical. El curs 2013-2014 va realitzar el Màster en Formació del Professorat de Secundària en l’especialitat de música a la Universitat de Barcelona. Des de llavors, treballa com a professor impartint les matèries de música, cultura clàssica i anglès. Mogut per la seva inquietud professional ha ampliat la seva formació pedagògica realitzant seminaris sobre didàctica del cant coral, aprenentatge per projectes i innovació docent.

Actualment treballa com a professor de secundària en una escola concertada de Barcelona, dirigeix activitats extraescolars de conjunt de guitarres i segueix cultivant la seva faceta interpretativa i simultàneament s´incorpora al grup de professors del Taller de Músics ESEM per impartir docència al Grau Superior de Pedagogia.