Dels projectes en els quals ha participat podem destacar Vidal & The Buffled Kings (“Rosebud” 2010), Carolina Chicken (“Música para Muñecos” 2012), A l’aire (“¡Ay!” 2020).

Projectes propis: Marina Vallet Sextet (“Cromomorphos” 2011) i Marina Vallet Quartet (“Cíclic” 2020).

Ha col·laborat amb artistes com Oriol Cors, Quicu Samsó, Bartolomeo Barenghi, Paco Weht, Pau Vallet, Sílvia Pérez Cruz, Martí Serra, Clara Sallago, Elena Leon, Marcus Gibert, Pep Mula, Txema Riera, Marco Mezquida, Miguel Serna o Alfred Artigues entre d’altres.

És membre de diferents formacions com Marina Vallet Quartet, A l’Aire, Bartolomeo Barenghi & Marina Vallet, Quim Magnet Quartet, Setsfree.

Pel que fa a la docència, actualment és professora a l’EMMB (Escola de Música Moderna de Badalona) i al Taller de Músics.