Malgrat tot, la seva principal dedicació és el jazz; ha realitzat cursos d’interpretació, composició, harmonia moderna i arranjaments amb els professors Pablo Selnik, Benet Palet, Eladio Reinon, Fernando Marco, Daniel Flors, Dmitry Baevsky, Fredrik Carlquist, Perico Sambeat, , Francisco Blanco “Latino”, Andrés Belmonte, Fabián Barraza, Chema Peñalver, Ramón Cardo, Bob Stoloff o Greg Hopkins.

Els seus projectes actuals són “Drop 2”, octet de jazz amb composicions pròpies, “Grenish Blue” i “Tots 2”, on s’integren efectes de loop amb l’ús de l’EWI.